animation-direction

Za pomocą właściwości animation-direction określamy kierunek powtarzania się oraz rozpoczęcia naszej animacji.

Dostępne wartości dla właściwości animation-direction
Wartość Opis
alternate animacja będzie powtarzać się w odwrotnym kierunku
reverse animacja będzie rozpoczynała się od końca
alternate-reverse animacja będzie rozpoczynała się od końca oraz będzie powtarzana w odwrotnym kierunku
normal animacja będzie rozpoczynała się od początku i będzie powtarzana w domyślny kierunek
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości animation-direction
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość animation-direction możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • normal
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości animation-direction
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość animation-direction pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - animacji CSS3

alternate

alternate - animacja będzie miała domyślny kierunek rozpoczęcia, lecz będzie powtarzać się w odwrotnym kierunku.

Przykład
div

animacja moja_animacja, która została dodana do elementu div, powtarza się w odwrotnym kierunku, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-direction wraz z wartością alternate

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    animation-direction:alternate;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
    -webkit-animation-direction:alternate;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

reverse

reverse - animacja będzie miała odwrotny kierunek rozpoczęcia, lecz będzie powtarzać się w domyślnym kierunku.

Przykład
div

animacja moja_animacja, która została dodana do elementu div, ma odwrotny kierunek rozpoczęcia, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-direction wraz z wartością reverse

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    animation-direction:reverse;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
    -webkit-animation-direction:reverse;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

alternate-reverse

alternate-reverse - animacja będzie miała odwrotny kierunek rozpoczęcia oraz odwrotny kierunek powtarzania się.

Przykład
div

animacja moja_animacja, która została dodana do elementu div, powtarza się w odwrotnym kierunku oraz ma odwrotny kierunek rozpoczęcia, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation-direction wraz z wartością alternate-reverse

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
    animation-direction:alternate-reverse;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
    -webkit-animation-direction:alternate-reverse;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

normal

normal - animacja będzie miała domyślny kierunek rozpoczęcia oraz powtarzania się. Jest to wartość domyślna.

Przykład
div

domyślnie animacja dodana do elementu HTML rozpoczyna się oraz powtarza się w domyślnym kierunku

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;

    animation-name:moja_animacja;
    animation-duration:4s;
    animation-iteration-count:infinite;
		
    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-animation-name:moja_animacja;
    -webkit-animation-duration:4s;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>