cursor

Za pomocą właściwości cursor możemy zmienić rodzaj kursora, który jest wyświetlany w momencie gdy najedziemy kursorem myszki na dany element HTML.

Dostępne wartości dla właściwości cursor
Wartość Opis
styl określenie stylu kursora
url() określenie kursora obrazkowego
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości cursor
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość cursor możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: label
animowanie nie
Interpretacja właściwości cursor
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak Wymagany przedrostek -webkit- dla wartości grab oraz grabbing, czyli -webkit-grab oraz -webkit-grabbing
Safari tak Wymagany przedrostek -webkit- dla wartości zoom-in oraz zoom-out, czyli -webkit-zoom-in oraz -webkit-zoom-out
Opera tak Wymagany przedrostek -webkit- dla wartości grab oraz grabbing, czyli -webkit-grab oraz -webkit-grabbing
Internet Explorer tak Nie interpretuje wartości zoom-in oraz zoom-out Internet Explorer 8 oraz jego wcześniejsze wersje nie interpretują wartości none
Właściwość cursor pojawiła się od specyfikacji CSS2

wartość stylu kursora

wartość stylu kursora - dostępne style kursorów zostały zaprezentowany poniżej.

Interpretują wszystkie najpopularniejsze przeglądarki

 • auto
 • default
 • context-menu
 • help
 • pointer
 • progress
 • wait
 • cell
 • crosshair
 • text
 • vertical-text
 • alias
 • copy
 • move
 • no-drop
 • not-allowed
 • e-resize
 • n-resize
 • ne-resize
 • nw-resize
 • s-resize
 • se-resize
 • sw-resize
 • w-resize
 • ew-resize
 • ns-resize
 • nesw-resize
 • nwse-resize
 • col-resize
 • row-resize
 • all-scroll

Nie interpretuje Internet Explorer

 • zoom-in
 • zoom-out
 • grab
 • grabbing

Nie interpretuje Internet Explorer w wersji wcześniejszej niż 9

 • none
Przykład
do tego elementu div został dodany nowy styl wyglądu kursora myszki, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość cursor wraz z wartością pointer
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    cursor:pointer;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do tego elementu div został dodany nowy styl wyglądu kursora myszki, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość cursor wraz z wartością pointer
  </div>

 </body>
</html>

url()

url() - w nawisie pomiędzy cudzysłowem należy podać ścieżkę do pliku z obrazkiem, który ma stanowić nasz kursor obrazkowy. Wspomniany obrazek powinien być typu .cur.

Warto również podać rodzaj kursora, który ma zostać użyty, w przypadku gdy przeglądarka internetowa nie będzie mogła obsłużyć kursora obrazkowego. Wartości oddzielamy od siebie przecinkiem, np. cursor:url('kursor.cur'), pointer;

Przykładowe kursory możemy znaleźć pod wskazanym adresem - www.totallyfreecursors.com.

Przykład
do tego elementu div został dodany kursor obrazkowy, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość cursor wraz z następującymi wartościami: url('http://webkod.pl/img/kursor.cur'), pointer
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    cursor:url('http://webkod.pl/img/kursor.cur'), pointer;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   do tego elementu div został dodany kursor obrazkowy, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość cursor wraz z następującymi wartościami: url('http://webkod.pl/img/kursor.cur'), pointer
  </div>

 </body>
</html>