Selektor :active

Selektor :active - selektor określa wygląd każdego podanego typu elementu od momentu kliknięcia na niego lewym przyciskiem myszy, do momentu gdy ten przycisk zostanie puszczony.

Wzór selektora :active

:active {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :active

div:active {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div:active Spraw, aby w momencie kliknięcia na element div, w danym dokumencie HTML
color jego kolor tekstu
red zmienił się na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :active

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div:active {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>jestem element - div - kliknij na mnie, aby zobaczyć efekt</div>
  <div>jestem element - div - kliknij na mnie, aby zobaczyć efekt</div>
  <div>jestem element - div - kliknij na mnie, aby zobaczyć efekt</div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

jestem element - div - kliknij na mnie, aby zobaczyć efekt
jestem element - div - kliknij na mnie, aby zobaczyć efekt
jestem element - div - kliknij na mnie, aby zobaczyć efekt
Interpretacja selektora :active
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS1