Selektor :focus

Selektor :focus - przeważnie wykorzystywany dla elementów formularza, do których możemy wpisać tekst. Selektor określa wygląd elementu, do którego aktualnie chcemy wpisać tekst.

Selektor :focus określa również wygląd ostatniego elementu a, który został wybrany przez użytkownika za pomocą przycisku nawigacji (przeważnie tym przyciskiem jest przycisk TAB). Wspomniany efekt zobaczymy również, gdy cofniemy się do poprzedniej strony, na której byliśmy (przeważnie za pomocą przycisku BACKSPACE).

Wzór selektora :focus

:focus {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :focus

input:focus {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
input:focus Do elementu input w danym dokumencie HTML, do którego chcemy wpisać tekst
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :focus

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   input:focus {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <form>
   <input type="text" value="kliknij w to pole, a zobaczysz efekt">
   <input type="text" value="kliknij w to pole, a zobaczysz efekt">
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

Interpretacja selektora :focus
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 8+ tak, lecz od wersji 8
Selektor istnieje od specyfikacji CSS2