transition-property

Za pomocą właściwości transition-property możemy ustalić, na których właściwościach CSS ma się wykonać efekt przejścia dodany do danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości transition-property
Wartość Opis
wybrane właściwości efektu przejścia określenie własnych właściwości CSS, które mogą brać udział w efekcie przejścia
none żadna z właściwości CSS nie może brać udziału w efekcie przejścia
all wszystkie właściwości CSS mogą brać udział w efekcie przejścia
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości transition-property
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość transition-property możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • all
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości transition-property
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość transition-property pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - efektu przejścia CSS3

wybrane właściwości efektu przejścia

wybrane właściwości efektu przejścia - należy podać listę właściwości CSS, które mają być wykorzystane w efekcie przejścia elementu (oddzielamy je od siebie przecinkiem).

Przykład
najedź na mnie kursorem myszki

efekt przejścia, który został dodany do elementu div, może wykonać się tylko na właściwościach background-color oraz color, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transition-property wraz z następującymi wartościami: background-color,color

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:40%;
    height:120px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transition-property:background-color,color;
    transition-duration:2s;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    background-color:#F00;
    color:#FFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   najedź na mnie kursorem myszki
  </div>

 </body>
</html>

none

none - żadna właściwość CSS nie będzie brała udziału w efekcie przejścia, w danym elemencie HTML.

Przykład
najedź na mnie kursorem myszki

efekt przejścia, który został dodany do elementu div, nie wykonuje się na żadnej z właściwości CSS, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transition-property wraz z wartością none

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:40%;
    height:120px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transition-property:none;
    transition-duration:2s;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    background-color:#F00;
    color:#FFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   najedź na mnie kursorem myszki
  </div>

 </body>
</html>

all

all - wszystkie właściwości CSS będą brały udział w efekcie przejścia, w danym elemencie HTML. Jest to wartość domyślna.

Przykład
najedź na mnie kursorem myszki

domyślnie efekt przejścia dodany do elementu HTML może wykonać się na wszystkich właściwościach CSS, które są do tego celu przeznaczone

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:40%;
    height:120px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transition-duration:2s;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    background-color:#F00;
    color:#FFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   najedź na mnie kursorem myszki
  </div>

 </body>
</html>