Ostatnio edytowany:

em

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu em

Element em reprezentuje zawartość, którą powinna być treść stanowiąca słowo lub frazę, której chcemy nadać szczególny nacisk w danej treści (emfazę). Element em zmienia sens danej treści.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie em

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

  Przykładowy Kod HTML

  <p>
   <cite>Leonardo da Vinci</cite> <em>powiedział</em>, że:
   <q>Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy</q>.
  </p>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "em" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "em".

kontekst wewnętrzny
 • zawartość frazowana

  Przykładowy Kod HTML

  <p>
   <cite>Leonardo da Vinci</cite> <em>powiedział</em>, że:
   <q>Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy</q>.
  </p>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "em" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "powiedział", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "em".

wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <em> ... </em>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu em

em {
 font-style:italic;
}

Interpretacja elementu em

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak