font-size

Za pomocą właściwości font-size możemy określić rozmiar czcionki tekstu dla danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości font-size
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości wielkości czcionki tekstu
larger czcionka tekstu większa niż czcionka tekstu elementu rodzica
smaller czcionka tekstu mniejsza niż czcionka tekstu elementu rodzica
skala określenie wartości wielkości czcionki tekstu za pomocą skali
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości font-size
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość font-size możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
animowanie tak
Interpretacja właściwości font-size
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość font-size pojawiła się od specyfikacji CSS1
Zobacz również:
Jednostki relatywne - Kurs CSS Dział I

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia rozmiaru czcionki tekstu możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
rozmiar czcionki tekstu w tym elemencie p wynosi 20 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-size wraz z wartością 20px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    font-size:20px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   rozmiar czcionki tekstu w tym elemencie p wynosi 20 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-size wraz z wartością 20px
  </p>

 </body>
</html>

larger

larger - rozmiar czcionki tekstu w danym elemencie HTML będzie większy niż jest to zdefiniowane w elemencie, który jest jego rodzicem.

Przykład

rozmiar czcionki tekstu w tym elemencie p został ustawiony na medium, ponieważ wspomniany element p dziedziczy tę cechę od swojego elementu rodzica, czyli w tym wypadku od elementu div

rozmiar czcionki tekstu w tym elemencie p jest większy niż rozmiar czcionki tekstu jego elementu rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-size wraz z wartością larger

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div style="font-size:medium;">
   <p>rozmiar czcionki tekstu w tym elemencie p został ustawiony na medium, ponieważ wspomniany element p dziedziczy tę cechę od swojego elementu rodzica, czyli w tym wypadku od elementu div</p>
   <p style="font-size:larger;">rozmiar czcionki tekstu w tym elemencie p jest większy niż rozmiar czcionki tekstu jego elementu rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-size wraz z wartością larger</p>
  </div>

 </body>
</html>

smaller

smaller - rozmiar czcionki tekstu w danym elemencie HTML będzie mniejszy niż jest to zdefiniowane w elemencie, który jest jego rodzicem.

Przykład

rozmiar czcionki tekstu w tym elemencie p został ustawiony na medium, ponieważ wspomniany element p dziedziczy tę cechę od swojego elementu rodzica, czyli w tym wypadku od elementu div

rozmiar czcionki w tym elemencie p jest mniejszy niż rozmiar czcionki tekstu jego rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-size wraz z wartością smaller

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div style="font-size:medium;">
   <p>rozmiar czcionki tekstu w tym elemencie p został ustawiony na medium, ponieważ wspomniany element p dziedziczy tę cechę od swojego elementu rodzica, czyli w tym wypadku od elementu div</p>
   <p style="font-size:smaller;">rozmiar czcionki w tym elemencie p jest mniejszy niż rozmiar czcionki tekstu jego rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-size wraz z wartością smaller</p>
  </div>

 </body>
</html>

skala

skala - do określenia rozmiaru czcionki tekstu możemy posłużyć się również siedmiostopniową skalą.

Siedmiostopniowa skala rozmiaru czcionki
xx-small - rozmiar najmniejszy
x-small - rozmiar mniejszy
small - rozmiar mały
medium - rozmiar średni (wartość domyślna)
large - rozmiar duży
x-large - rozmiar większy
xx-large - rozmiar największy
Przykład
rozmiar czcionki tekstu w tym elemencie p ma wartość small, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-size wraz z wartością small
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    font-size:small;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   rozmiar czcionki tekstu w tym elemencie p ma wartość small, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-size wraz z wartością small
  </p>

 </body>
</html>