empty-cells

Za pomocą właściwości empty-cells możemy ustalić, czy puste komórki tabeli HTML mają zostać ukryte.

Dostępne wartości dla właściwości empty-cells
Wartość Opis
hide ukrycie pustych komórek tabeli HTML
show pozostawienie pustych komórek tabeli HTML na widoku
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości empty-cells
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość empty-cells możemy dodać do elementu table lub do jego elementów th oraz td.
dziedziczenie tak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • show
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości empty-cells
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość empty-cells pojawiła się od specyfikacji CSS2

hide

hide - puste komórki tabeli HTML zostaną w całości ukryte.

Przykład
komórka - 1 komórka - 3
komórka - 4 komórka - 5

puste komórki tabeli HTML, która znajduje się powyżej, zostały ukryte, ponieważ do elementu table została dodana właściwość empty-cells wraz z wartością hide

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   table {
    empty-cells:hide;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:100%;
    border:1px dashed #000;
   }

   table tbody tr td {
    border:1px dashed #000;
    text-align:center;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <tbody>
    <tr>
     <td>komórka - 1</td>
     <td></td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>komórka - 4</td>
     <td>komórka - 5</td>
     <td></td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

show

show - puste komórki tabeli HTML nie zostaną ukryte. Jest to wartość domyślna.

Przykład
komórka - 1 komórka - 3
komórka - 4 komórka - 5

domyślnie puste komórki tabeli HTML pozostają widoczne

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   table {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:100%;
    border:1px dashed #000;
   }

   table tbody tr td {
    border:1px dashed #000;
    text-align:center;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <tbody>
    <tr>
     <td>komórka - 1</td>
     <td></td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>komórka - 4</td>
     <td>komórka - 5</td>
     <td></td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>