Ostatnio edytowany:

ins

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "ins"

Element ins reprezentuje zawartość, która została dodana do zawartości dokumentu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "ins"

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

  Przykładowy Kod HTML

  <p>
   Dzisiejszy dzień <del>będzie</del> <ins>jest</ins> interesujący.
  </p>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "ins" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "ins".
kontekst wewnętrzny
 • kontekst wewnętrzny elementu rodzica

  Przykładowy Kod HTML

  <article>
   <h1>Najpopularniejszy kolor</h1>
  
   <del>
    <p>Najpopularniejszym kolorem jak do tej pory jest kolor zielony.</p>
   </del>
  
   <ins>
    <p>Najpopularniejszym kolorem jak do tej pory jest kolor niebieski.</p>
   </ins>
  </article>
  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "ins" jest wyłącznie element HTML, który jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu rodzica wspomnianego elementu "ins", którym to elementem rodzicem w tym wypadku jest element "article", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "ins".
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <ins> ... </ins>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "ins"

ins {
 text-decoration:underline;
}

Interpretacja elementu "ins"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak
Edge
tak

Opis atrybutów elementu "ins"

cite

Przeznaczenie atrybutu "cite"

Atrybut cite wykorzystany wraz z elementem ins określa adres zasobu internetowego, z którego możemy dowiedzieć się, dlaczego zawartość, którą reprezentuje dany element ins została dołączona do zawartości danego dokumentu HTML.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "cite"

URI
Należy podać ciąg znaków w formie adresu URI.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <dl>
   <dt>Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn</dt>
   <dd>
    <del>
     <p>9.69 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </del>

    <ins cite="http://rekord.jednostek.pl/100m">
     <p>9.58 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </ins>
   </dd>
  </dl>

 </body>
</html>

Rezultat

Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn

9.69 - Usain Bolt/Jamajka

9.58 - Usain Bolt/Jamajka

Sugerowanym dla przeglądarki internetowej adresem zasobu internetowego, z którego można dowiedzieć się, dlaczego zawartość reprezentowana przez przykładowy element "ins" została dodana do zawartości danego dokumentu HTML jest adres "http://rekord.jednostek.pl/100m", ponieważ do wspomnianego elementu "ins" został dodany atrybut "cite" wraz z wartością "http://rekord.jednostek.pl/100m".

datetime

Przeznaczenie atrybutu "datetime"

Atrybut datetime wykorzystany wraz z elementem ins określa datę dodania do zawartości danego dokumentu HTML zawartości reprezentowanej przez dany element ins.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "datetime"

data
Należy podać ciąg znaków w formie standardu daty i czasu (standard ISO-8601).

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <dl>
   <dt>Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn</dt>
   <dd>
    <del>
     <p>9.69 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </del>

    <ins datetime="2009-08-16">
     <p>9.58 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </ins>
   </dd>
  </dl>

 </body>
</html>

Rezultat

Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn

9.69 - Usain Bolt/Jamajka

9.58 - Usain Bolt/Jamajka

Sugerowaną dla przeglądarki internetowej datą dodania do zawartości danego dokumentu HTML zawartości reprezentowanej przez przykładowy element "ins" jest data "16 sierpień 2009 roku", ponieważ do wspomnianego elementu "ins" został dodany atrybut "datetime" wraz z wartością "2009-08-16".