Ostatnio edytowany:

area

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "area"

Element area reprezentuje jeden obszar na mapie klikalnych obszarów reprezentowanej przez element map.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "area"

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany, lecz tylko wtedy gdy jednym z elementów przodków danego elementu area jest element map lub element template

  Przykładowy Kod HTML

  <figure>
   <map name="mapa-1">
    <area href="figura-1.html" shape="rect" coords="0,0,100,50" alt="prostokąt">
    <a href="figura-1.html">zobacz więcej informacji o prostokącie</a>
   </map>
  
   <img src="figury-geometryczne.png" usemap="#mapa-1" alt="mapa klikalnych obszarów - figury geometryczne">
   <figcaption>Figury geometryczne</figcaption>
  </figure>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "area" jest element "map". Wspomniany element "map" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, jak również wspomniany element "map" jest jednym z elementów przodków wspomnianego elementu "area", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "map", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "area".

  Przykładowy Kod HTML

  <figure>
   <map name="mapa-1">
    <div lang="en">
     <area href="figure-1.html" shape="rect" coords="0,0,100,50" alt="rectangle">
     <area href="figure-2.html" shape="rect" coords="150,150,300,300" alt="square">
     <area href="figure-3.html" shape="circle" coords="500,500,100" alt="circle">
    </div>
  
    <a href="figury-geometryczne-pl.html">zobacz również wersję w języku polskim</a>
   </map>
  
   <img src="figury-geometryczne.png" usemap="#mapa-1" alt="mapa klikalnych obszarów - figury geometryczne">
   <figcaption>Figury geometryczne</figcaption>
  </figure>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "area" jest element "div". Wspomniany element "div" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany. Ponadto jednym z elementów przodków wspomnianych elementów "area" jest element "map", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "div", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "area".

  Przykładowy Kod HTML

  <template id="szablon-1">
   <div lang="en">
    <area href="figure-1.html" shape="rect" coords="0,0,100,50" alt="rectangle">
    <area href="figure-2.html" shape="rect" coords="150,150,300,300" alt="square">
    <area href="figure-3.html" shape="circle" coords="500,500,100" alt="circle">
   </div>
  </template>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "area" jest element "div". Wspomniany element "div" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany. Ponadto jednym z elementów przodków wspomnianych elementów "area" jest element "template", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "div", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "area".
kontekst wewnętrzny
 • brak
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • atrybut alt w przypadku gdy dany element area posiada atrybut href
składnia HTML
 • <area>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • zawsze
CSS display
 • none

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "area"

area {
 display:none;
}

Interpretacja elementu "area"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak Nie interpretuje atrybutu download.
Opera
tak
Internet Explorer
tak Nie interpretuje atrybutu download.
Edge
tak

Opis atrybutów elementu "area"

alt

Przeznaczenie atrybutu "alt"

Atrybut alt wykorzystany wraz z elementem area określa treść alternatywną (zamienną) w postaci tekstu, który ma pełnić rolę opisu zasobu internetowego reprezentowanego przez dany element area. Atrybut "alt" ma sens tylko wtedy gdy dany element "area" posiada atrybut href.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "alt"

tekst alternatywny
Należy podać ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującego nas opisu.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <map name="mapa-1">
   <area href="http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-object" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="opis elementu - object">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-1" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

 </body>
</html>

Rezultat

opis elementu - object mapa z jednym klikalnym obszarem
Treścią alternatywną zasobu internetowego reprezentowanego przez przykładowy element "area" jest treść w postaci ciągu znaków "opis elementu - object", ponieważ do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "alt" wraz z wartością "opis elementu - object".

coords

Przeznaczenie atrybutu "coords"

Atrybut coords wykorzystany wraz z elementem area określa kolejne wartości składników tworzących kształt klikalnego obszaru reprezentowanego przez dany element area. Atrybut "coords" ma sens tylko wtedy gdy dany element "area" posiada atrybut shape o wartości innej niż wartość default.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "coords"

wzór: x1,y1,x2,y2

wzorzec graficzny - kształt prostokąta

Na grafice - prostokątny kształt klikalnego obszaru w praktyce.
Według zdefiniowanego wzorca wartości możemy określić prostokątny kształt klikalnego obszaru reprezentowanego przez dany element area.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <map name="mapa-2">
   <area href="http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-video" shape="rect" coords="172,23,279,130" alt="opis elementu - video">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-02.png" usemap="#mapa-2" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

 </body>
</html>

Rezultat

opis elementu - video mapa z jednym klikalnym obszarem
Klikalny obszar reprezentowany przez przykładowy element "area" na mapie klikalnych obszarów reprezentowanej przez element "map" został utworzony na podstawie wartości "172,23,279,130", ponieważ do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "coords" wraz z wartością "172,23,279,130".
Wspomniany wzorzec wartości ma sens tylko wtedy gdy dany element "area" posiada atrybut shape o wartości rect.
Wyjaśnienie wzorca wartości x1,y1,x2,y2
x1
Wymagany składnik x1 danego wzorca wartości określa względem poziomu oraz względem lewej krawędzi obrazka wartość pierwszej współrzędnej pierwszego punktu kontrolnego, na podstawie którego ma powstać prostokątny kształt klikalnego obszaru. Do określenia składnika x1 możemy wykorzystać liczby całkowite.
y1
Wymagany składnik y1 danego wzorca wartości określa względem pionu oraz względem górnej krawędzi obrazka wartość drugiej współrzędnej pierwszego punktu kontrolnego, na podstawie którego ma powstać prostokątny kształt klikalnego obszaru. Do określenia składnika y1 możemy wykorzystać liczby całkowite.
x2
Wymagany składnik x2 danego wzorca wartości określa względem poziomu oraz względem lewej krawędzi obrazka wartość pierwszej współrzędnej drugiego punktu kontrolnego, na podstawie którego ma powstać prostokątny kształt klikalnego obszaru. Do określenia składnika x2 możemy wykorzystać liczby całkowite.
y2
Wymagany składnik y2 danego wzorca wartości określa względem pionu oraz względem górnej krawędzi obrazka wartość drugiej współrzędnej drugiego punktu kontrolnego, na podstawie którego ma powstać prostokątny kształt klikalnego obszaru. Do określenia składnika y2 możemy wykorzystać liczby całkowite.
wzór: x,y,r

wzorzec graficzny - kształt koła

Na grafice - okrągły kształt klikalnego obszaru w praktyce.
Według zdefiniowanego wzorca wartości możemy określić okrągły kształt klikalnego obszaru reprezentowanego przez dany element area.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <map name="mapa-3">
   <area href="http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-object" shape="circle" coords="74,227,56" alt="opis elementu - object">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-02.png" usemap="#mapa-3" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

 </body>
</html>

Rezultat

opis elementu - object mapa z jednym klikalnym obszarem
Klikalny obszar reprezentowany przez przykładowy element "area" na mapie klikalnych obszarów reprezentowanej przez element "map" został utworzony na podstawie wartości "74,227,56", ponieważ do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "coords" wraz z wartością "74,227,56".
Wspomniany wzorzec wartości ma sens tylko wtedy gdy dany element "area" posiada atrybut shape o wartości circle.
Wyjaśnienie wzorca wartości x,y,r
x
Wymagany składnik x danego wzorca wartości określa względem poziomu oraz względem lewej krawędzi obrazka wartość pierwszej współrzędnej punktu środka koła, na podstawie którego ma powstać okrągły kształt klikalnego obszaru. Do określenia składnika x możemy wykorzystać liczby całkowite.
y
Wymagany składnik y danego wzorca wartości określa względem pionu oraz względem górnej krawędzi obrazka wartość drugiej współrzędnej punktu środka koła, na podstawie którego ma powstać okrągły kształt klikalnego obszaru. Do określenia składnika y możemy wykorzystać liczby całkowite.
r
Wymagany składnik r danego wzorca wartości określa długość promienia koła, na podstawie którego ma powstać okrągły kształt klikalnego obszaru. Do określenia składnika r możemy wykorzystać nieujemne liczby całkowite.
wzór: x1,y1,x2,y2,x3,y3

wzorzec graficzny - kształt wielokąta w postaci trójkąta

Na grafice - wielokątny kształt klikalnego obszaru (w postaci trójkąta) w praktyce.
Według zdefiniowanego wzorca wartości możemy określić wielokątny kształt klikalnego obszaru reprezentowanego przez dany element area.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <map name="mapa-4">
   <area href="http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-audio" shape="poly" coords="19,26,19,130,129,130" alt="opis elementu - audio">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-02.png" usemap="#mapa-4" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

 </body>
</html>

Rezultat

opis elementu - audio mapa z jednym klikalnym obszarem
Klikalny obszar reprezentowany przez przykładowy element "area" na mapie klikalnych obszarów reprezentowanej przez element "map" został utworzony na podstawie wartości "19,26,19,130,129,130", ponieważ do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "coords" wraz z wartością "19,26,19,130,129,130".
Wspomniany wzorzec wartości ma sens tylko wtedy gdy dany element "area" posiada atrybut shape o wartości poly.
Wyjaśnienie wzorca wartości x1,y1,x2,y2,x3,y3
x1
Wymagany składnik x1 danego wzorca wartości określa względem poziomu oraz względem lewej krawędzi obrazka wartość pierwszej współrzędnej pierwszego punktu kontrolnego, na podstawie którego ma powstać wielokątny kształt klikalnego obszaru. Do określenia składnika x1 możemy wykorzystać liczby całkowite.
y1
Wymagany składnik y1 danego wzorca wartości określa względem pionu oraz względem górnej krawędzi obrazka wartość drugiej współrzędnej pierwszego punktu kontrolnego, na podstawie którego ma powstać wielokątny kształt klikalnego obszaru. Do określenia składnika y1 możemy wykorzystać liczby całkowite.
x2
Wymagany składnik x2 danego wzorca wartości określa względem poziomu oraz względem lewej krawędzi obrazka wartość pierwszej współrzędnej drugiego punktu kontrolnego, na podstawie którego ma powstać wielokątny kształt klikalnego obszaru. Do określenia składnika x2 możemy wykorzystać liczby całkowite.
y2
Wymagany składnik y2 danego wzorca wartości określa względem pionu oraz względem górnej krawędzi obrazka wartość drugiej współrzędnej drugiego punktu kontrolnego, na podstawie którego ma powstać wielokątny kształt klikalnego obszaru. Do określenia składnika y2 możemy wykorzystać liczby całkowite.
x3
Wymagany składnik x3 danego wzorca wartości określa względem poziomu oraz względem lewej krawędzi obrazka wartość pierwszej współrzędnej trzeciego punktu kontrolnego, na podstawie którego ma powstać wielokątny kształt klikalnego obszaru. Do określenia składnika x3 możemy wykorzystać liczby całkowite.
y3
Wymagany składnik y3 danego wzorca wartości określa względem pionu oraz względem górnej krawędzi obrazka wartość drugiej współrzędnej trzeciego punktu kontrolnego, na podstawie którego ma powstać wielokątny kształt klikalnego obszaru. Do określenia składnika y3 możemy wykorzystać liczby całkowite.
Możemy podać więcej niż trzy pary współrzędnych, dzięki czemu możemy definiować bardziej skomplikowane wielokąty.

wzorzec graficzny - kształt wielokąta

Na grafice - wielokątny kształt klikalnego obszaru (w postaci pięciokąta) w praktyce.

download

Przeznaczenie atrybutu "download"

Atrybut download wykorzystany wraz z elementem area określa nazwę, jaką powinien posiadać zasób internetowy, który może zostać pobrany na nasze urządzenie końcowe za pośrednictwem danego elementu area. Atrybut "download" ma sens tylko wtedy gdy dany element "area" posiada atrybut href.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "download"

nazwa
Należy podać ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas nazwy.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <map name="mapa-5">
   <area href="http://webkod.pl/content/html/plik-01.rar" download="plik rar - zdjęcie lwa.rar" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="kliknij, aby pobrać zdjęcie lwa na własne urządzenie końcowe">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-5" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

 </body>
</html>

Rezultat

kliknij, aby pobrać zdjęcie lwa na własne urządzenie końcowe mapa z jednym klikalnym obszarem
Zasób internetowy "plik-01.rar" reprezentowany przez przykładowy element "area", po pobraniu na nasze urządzenie końcowe za pośrednictwem wspomnianego elementu "area" będzie posiadał nazwę "plik rar - zdjęcie lwa.rar", ponieważ do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "download" wraz z wartością "plik rar - zdjęcie lwa.rar".
We wspomnianej nazwie warto również uwzględnić rozszerzenie pliku, aby ułatwić naszemu urządzeniu końcowemu rozpoznanie typu zasobu internetowego, które zostanie pobrane.

href

Przeznaczenie atrybutu "href"

Atrybut href wykorzystany wraz z elementem area określa adres zasobu internetowego, który powinien być reprezentowany przez dany element area.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "href"

URI
Należy podać ciąg znaków w formie adresu URI.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <map name="mapa-6">
   <area href="http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-object" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="opis elementu - object">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-6" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

 </body>
</html>

Rezultat

opis elementu - object mapa z jednym klikalnym obszarem
Zasobem internetowym, który powinien być reprezentowany przez przykładowy element "area" jest zasób internetowy znajdujący się pod adresem "http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-object", dlatego do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "href" wraz z wartością "http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-object".

hreflang

Przeznaczenie atrybutu "hreflang"

Atrybut hreflang wykorzystany wraz z elementem area określa informację o bazowym języku, jaki posiada zasób internetowy reprezentowany przez dany element area. Atrybut "hreflang" ma sens tylko wtedy gdy dany element "area" posiada atrybut href.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "hreflang"

symbol języka
Należy podać ciąg znaków w formie symbolu języka (Norma ISO 639-1).

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <map name="mapa-7">
   <area href="http://www.w3.org/TR/html5/tabular-data.html" hreflang="en" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="kliknij, aby zobaczyć listę elementów HTML tworzących tabelę HTML - wersja angielska">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-7" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

 </body>
</html>

Rezultat

kliknij, aby zobaczyć listę elementów HTML tworzących tabelę HTML - wersja angielska mapa z jednym klikalnym obszarem
Ponieważ do przykładowego elementu "area" został dodany atrybut "hreflang" wraz z wartością "en" wspomniany element "area" reprezentujący zasób internetowy znajdujący się pod adresem "http://www.w3.org/TR/html5/tabular-data.html" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że bazowym językiem, jaki posiada wspomniany zasób internetowy jest język angielski.

rel

Przeznaczenie atrybutu "rel"

Atrybut rel wykorzystany wraz z elementem area określa relację pomiędzy dokumentem HTML, w którego zawartości znajduje się dany element area, a zasobem internetowym reprezentowanym przez wspomniany element area. Atrybut "rel" ma sens tylko wtedy gdy dany element "area" posiada atrybut href. Możemy podać kilka wartości oddzielonych od siebie przynajmniej jednym znakiem spacji, jeżeli będzie miało to sens.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "rel"

alternate
Wartość alternate oznacza, że dany element area reprezentuje alternatywny (zamienny) zasób internetowy danego dokumentu HTML.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <main>
   <article>
    <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
    <p>Moim ulubionym owocem jest <b>czereśnia</b>.</p>
    <img src="http://webkod.pl/content/html/owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
    <p>Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.</p>
   </article>
  </main>

  <footer>
   <map name="mapa-15">
    <area href="owoce.xml" rel="alternate" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="owoce - wersja xml">
   </map>

   Zobacz również: <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-15" alt="owoce - wersja xml">
  </footer>

 </body>
</html>
Ponieważ do przykładowego elementu "area" został dodany atrybut "rel" wraz z wartością "alternate" wspomniany element "area" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" jest alternatywnym zasobem internetowym danego dokumentu HTML.
Jeżeli dany element "area" posiada atrybut type o wartości "application/rss+xml" lub o wartości "application/atom+xml", wtedy wspomniany element "area" reprezentuje alternatywny (zamienny) zasób internetowy danego dokumentu HTML lub jego poszczególnych części w postaci RSS.
author
Wartość author oznacza, że dany element area reprezentuje zasób internetowy zawierający informacje o autorze lub o autorach danego dokumentu HTML lub poszczególnych części wspomnianego dokumentu HTML.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <main>
   <article>
    <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
    <p>Moim ulubionym owocem jest <b>czereśnia</b>.</p>
    <img src="http://webkod.pl/content/html/owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
    <p>Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.</p>

    <footer>
     <map name="mapa-16">
      <area href="wydawca-jan-kowalski.html" rel="author" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="informacje o wydawcy - Jan Kowalski">
     </map>

     Autor artykułu: <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-16" alt="Jan Kowalski">
    </footer>
   </article>
  </main>

 </body>
</html>
Ponieważ do przykładowego elementu "area" został dodany atrybut "rel" wraz z wartością "author" wspomniany element "area" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" zawiera informacje o autorze treści reprezentowanej przez zawartość elementu "article", który to element "article" jest pierwszym w kolejności odszukanym elementem przodkiem typu "article" wspomnianego elementu "area".
Jeżeli jednym z elementów przodków danego elementu "area" jest element article, wtedy informacje o autorze odnoszą się do treści reprezentowanej przez zawartość wspomnianego elementu article (pierwszego w kolejności).
bookmark
Wartość bookmark oznacza, że dany element area reprezentuje niezmienny, bezpośredni odnośnik (tzw. permalink), który odnosi się do treści reprezentowanej przez zawartość elementu article (lub każdego innego elementu HTML tworzącego sekcję zawartości), który jest pierwszym w kolejności odszukanym elementem przodkiem wspomnianego elementu area.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <main>
   <article id="ulubiony-owoc">
    <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
    <p>Moim ulubionym owocem jest <b>czereśnia</b>.</p>
    <img src="http://webkod.pl/content/html/owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
    <p>Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.</p>

    <footer>
     <map name="mapa-17">
      <area href="http://webkod.pl/owoce.html#ulubiony-owoc" rel="bookmark" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="artykuł o moim ulubionym owocu">
     </map>

     Bezpośredni odnośnik do artykułu: <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-17" alt="http://webkod.pl/owoce.html#ulubiony-owoc">
    </footer>
   </article>
  </main>

 </body>
</html>
Ponieważ do przykładowego elementu "area" został dodany atrybut "rel" wraz z wartością "bookmark" wspomniany element "area" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że wspomniany element "area" reprezentuje bezpośredni odnośnik do treści reprezentowanej przez zawartość elementu "article", który to element "article" jest pierwszym w kolejności odszukanym elementem przodkiem typu "article" wspomnianego elementu "area".
help
Wartość help oznacza, że dany element area reprezentuje zasób internetowy, który pełni rolę informacji pomocniczych o treści reprezentowanej przez zawartość elementu HTML, który jest elementem rodzicem wspomnianego elementu area.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <main>
   <article>
    <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
    <p>
     <map name="mapa-18">
      <area href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Czere%C5%9Bnia" rel="help" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="charakterystyka czereśni">
     </map>

     Moim ulubionym owocem jest <b>czereśnia</b> (<img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-18" alt="czereśnia?">).
    </p>
    <img src="http://webkod.pl/content/html/owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
    <p>Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.</p>
   </article>
  </main>

 </body>
</html>
Ponieważ do przykładowego elementu "area" został dodany atrybut "rel" wraz z wartością "help" wspomniany element "area" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" zawiera dodatkowe informacje pomocnicze o treści reprezentowanej przez zawartość elementu rodzica wspomnianego elementu "area".
license
Wartość license oznacza, że dany element area reprezentuje zasób internetowy, który pełni rolę informacji o tym, na jakiej licencji opiera się treść reprezentowana przez zawartość elementu main danego dokumentu HTML.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <main>
   <article>
    <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
    <p>Moim ulubionym owocem jest <b>czereśnia</b>.</p>
    <img src="http://webkod.pl/content/html/owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
    <p>Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.</p>
   </article>

   <p>
    <map name="mapa-19">
     <area href="licencja-mit.html" rel="license" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="szczegóły Licencji Mit">
    </map>

    <small>Artykuły znajdujące się na tej stronie internetowej opierają się na <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-19" alt="Licencji Mit"></small>
   </p>
  </main>

 </body>
</html>
Ponieważ do przykładowego elementu "area" został dodany atrybut "rel" wraz z wartością "license" wspomniany element "area" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" zawiera informacje o tym, na jakiej licencji opiera się treść reprezentowana przez zawartość elementu "main" występującego w zawartości danego dokumentu HTML.
next
Wartość next oznacza, że dany dokument HTML jest częścią serii, dlatego zasób internetowy reprezentowany przez dany element area jest następnym w kolejności zasobem internetowym w danej serii.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <main>
   <article>
    <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
    <p>Moim ulubionym owocem jest <b>czereśnia</b>.</p>
    <img src="http://webkod.pl/content/html/owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
    <p>Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.</p>
   </article>

   <nav>
    <ol>
     <li>
      <a href="warzywa.html" rel="prev">warzywa</a>
     </li>

     <li>
      <map name="mapa-20">
       <area href="kwiaty.html" rel="next" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="artykuł o kwiatach">
      </map>

      <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-20" alt="kwiaty">
     </li>
    </ol>
   </nav>
  </main>

 </body>
</html>
Ponieważ do przykładowego elementu "area" został dodany atrybut "rel" wraz z wartością "next" wspomniany element "area" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" jest następnym w kolejności zasobem internetowym w danej serii.
nofollow
Wartość nofollow oznacza, że dany element area reprezentuje zasób internetowy, który z różnych względów nie jest potwierdzonym, zaufanym, sprawdzonym przez autora danego dokumentu HTML zasobem internetowym. Wartość nofollow może również oznaczać, że dany element area został dołączony do zawartości danego dokumentu HTML, ponieważ głównie wynika to z różnych komercyjnych umów pomiędzy przynajmniej dwoma osobami lub organizacjami.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <main>
   <article>
    <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
    <p>Moim ulubionym owocem jest <b>czereśnia</b>.</p>
    <img src="http://webkod.pl/content/html/owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
    <p>Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.</p>

    <footer>
     <map name="mapa-21">
      <area href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Czere%C5%9Bnia" rel="nofollow" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="charakterystyka czereśni">
     </map>

     Zobacz więcej informacji o <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-21" alt="czereśni">
    </footer>
   </article>
  </main>

 </body>
</html>
Ponieważ do przykładowego elementu "area" został dodany atrybut "rel" wraz z wartością "nofollow" wspomniany element "area" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" nie jest sprawdzonym przez autora danego dokumentu HTML zasobem internetowym.
noreferrer
Wartość noreferrer oznacza, że gdy użytkownik kliknie na dany element area w celu przeniesienia się do zasobu internetowego reprezentowanego przez wspomniany element area, informacje o adresie URL dokumentu HTML, w którym znajdował się wspomniany element area (tzw. informacje HTTP REFERER) nie zostaną wysłane przez przeglądarkę internetową użytkownika do docelowego serwera, na którym znajduje się zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element area.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <main>
   <article>
    <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
    <p>Moim ulubionym owocem jest <b>czereśnia</b>.</p>
    <img src="http://webkod.pl/content/html/owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
    <p>Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.</p>

    <footer>
     <map name="mapa-22">
      <area href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Czere%C5%9Bnia" rel="noreferrer" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="charakterystyka czereśni">
     </map>

     Zobacz więcej informacji o <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-22" alt="czereśni">
    </footer>
   </article>
  </main>

 </body>
</html>
Ponieważ do przykładowego elementu "area" został dodany atrybut "rel" wraz z wartością "noreferrer" wspomniany element "area" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że w momencie kliknięcia na wspomniany element "area" informacje HTTP REFERER nie powinny zostać wysłane przez wspomnianą przeglądarkę internetową do serwera, na którym znajduje się zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area".
prefetch
Wartość prefetch oznacza, że zasób internetowy reprezentowany przez dany element area powinien znaleźć się w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej (tzw. CACHE), ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że użytkownik odwiedzający dany dokument HTML będzie wkrótce potrzebował wspomnianego zasobu internetowego.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <main>
   <article>
    <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
    <p>Moim ulubionym owocem jest <b>czereśnia</b>.</p>
    <img src="http://webkod.pl/content/html/owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
    <p>Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.</p>

    <footer>
     <map name="mapa-23">
      <area href="warzywa.html" rel="prefetch" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="artykuł o warzywach">
     </map>

     Zobacz również: <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-23" alt="warzywa">
    </footer>
   </article>
  </main>

 </body>
</html>
Ponieważ do przykładowego elementu "area" został dodany atrybut "rel" wraz z wartością "prefetch" wspomniany element "area" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" powinien znaleźć się w pamięci podręcznej wspomnianej przeglądarki internetowej.
prev
Wartość prev oznacza, że dany dokument HTML jest częścią serii, dlatego zasób internetowy reprezentowany przez dany element area jest poprzednim w kolejności zasobem internetowym w danej serii.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <main>
   <article>
    <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
    <p>Moim ulubionym owocem jest <b>czereśnia</b>.</p>
    <img src="http://webkod.pl/content/html/owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
    <p>Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.</p>
   </article>

   <nav>
    <ol>
     <li>
      <map name="mapa-24">
       <area href="warzywa.html" rel="prev" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="artykuł o warzywach">
      </map>

      <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-24" alt="warzywa">
     </li>

     <li>
      <a href="kwiaty.html" rel="next">kwiaty</a>
     </li>
    </ol>
   </nav>
  </main>

 </body>
</html>
Ponieważ do przykładowego elementu "area" został dodany atrybut "rel" wraz z wartością "prev" wspomniany element "area" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" jest poprzednim w kolejności zasobem internetowym w danej serii.
Wartość search oznacza, że dany element area reprezentuje zasób internetowy (np. typu OpenSearch), który zawiera informacje, które mogą zostać wykorzystane w celu przeszukania treści reprezentowanej przez zawartość danego dokumentu HTML lub treści reprezentowanej przez zawartość zasobów internetowych powiązanych ze wspomnianym dokumentem HTML.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <main>
   <article>
    <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
    <p>Moim ulubionym owocem jest <b>czereśnia</b>.</p>
    <img src="http://webkod.pl/content/html/owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
    <p>Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.</p>

    <aside>
     <map name="mapa-25">
      <area href="szukaj-owoce.xml" rel="search" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="wyszukiwarka xml">
     </map>

     <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-25" alt="Szukaj">
    </aside>
   </article>
  </main>

 </body>
</html>
Ponieważ do przykładowego elementu "area" został dodany atrybut "rel" wraz z wartością "search" wspomniany element "area" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" może zostać wykorzystany przez jeden z mechanizmów przeglądarki internetowej w celu przeszukania treści reprezentowanej przez zawartość danego dokumentu HTML.
tag
Wartość tag oznacza, że zasób internetowy reprezentowany przez dany element area odnosi się również do treści reprezentowanej przez zawartość dokumentu HTML, w którym znajduje się wspomniany element area.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Owoce</h1>

  <main>
   <article>
    <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
    <p>Moim ulubionym owocem jest <b>czereśnia</b>.</p>
    <img src="http://webkod.pl/content/html/owoc-01.png" alt="zdjęcie czereśni">
    <p>Ponieważ uwielbiam ten czereśniowy smak.</p>

    <footer>
     <map name="mapa-26">
      <area href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Czere%C5%9Bnia" rel="tag" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="charakterystyka czereśni">
     </map>

     Zobacz więcej informacji o <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-26" alt="czereśni">
    </footer>
   </article>
  </main>

 </body>
</html>
Ponieważ do przykładowego elementu "area" został dodany atrybut "rel" wraz z wartością "tag" wspomniany element "area" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" odnosi się również do treści reprezentowanej przez zawartość danego dokumentu HTML.

shape

Przeznaczenie atrybutu "shape"

Atrybut shape wykorzystany wraz z elementem area określa bazowy kształt klikalnego obszaru reprezentowanego przez dany element area.

Wartość Domyślna

 • rect (w każdej sytuacji)

Wartości atrybutu "shape"

rect
Wartość rect oznacza kształt prostokąta.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <map name="mapa-9">
   <area href="http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-video" shape="rect" coords="172,23,279,130" alt="opis elementu - video">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-02.png" usemap="#mapa-9" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

 </body>
</html>

Rezultat

opis elementu - video mapa z jednym klikalnym obszarem
Klikalny obszar reprezentowany przez przykładowy element "area" na mapie klikalnych obszarów reprezentowanej przez element "map" może posiadać kształt prostokąta, ponieważ do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "shape" wraz z wartością "rect".
circle
Wartość circle oznacza kształt koła.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <map name="mapa-10">
   <area href="http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-object" shape="circle" coords="74,227,56" alt="opis elementu - object">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-02.png" usemap="#mapa-10" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

 </body>
</html>

Rezultat

opis elementu - object mapa z jednym klikalnym obszarem
Klikalny obszar reprezentowany przez przykładowy element "area" na mapie klikalnych obszarów reprezentowanej przez element "map" może posiadać kształt koła, ponieważ do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "shape" wraz z wartością "circle".
poly
Wartość poly oznacza kształt wielokąta.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <map name="mapa-11">
   <area href="http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-embed" shape="poly" coords="175,171,253,163,209,207,269,188,265,278,231,238,192,278" alt="opis elementu - embed">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-02.png" usemap="#mapa-11" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

 </body>
</html>

Rezultat

opis elementu - embed mapa z jednym klikalnym obszarem
Klikalny obszar reprezentowany przez przykładowy element "area" na mapie klikalnych obszarów reprezentowanej przez element "map" może posiadać kształt wielokąta, ponieważ do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "shape" wraz z wartością "poly".
default
Wartość default oznacza kształt całego obrazka.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <map name="mapa-12">
   <area href="http://webkod.pl/kurs-html/tagi/zawartosc-osadzona/element-audio" shape="default" alt="opis elementu - audio">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-02.png" usemap="#mapa-12" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

 </body>
</html>

Rezultat

opis elementu - audio mapa z jednym klikalnym obszarem
Klikalny obszar reprezentowany przez przykładowy element "area" na mapie klikalnych obszarów reprezentowanej przez element "map" posiada kształt całego obrazka, ponieważ do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "shape" wraz z wartością "default".

target

Przeznaczenie atrybutu "target"

Atrybut target wykorzystany wraz z elementem area określa kontekst (miejsce) wczytania się zasobu internetowego reprezentowanego przez dany element area. Atrybut "target" ma sens tylko wtedy gdy dany element "area" posiada atrybut href.

Wartość Domyślna

 • _self (gdy pominęliśmy atrybut)
 • _blank (gdy podaliśmy wartość nieprawidłową)

Wartości atrybutu "target"

_blank
Wartość _blank wskazuje na nowy kontekst przeglądarki internetowej, na nowe miejsce. Na przykład na nowe okno przeglądarki internetowej (nową zakładkę).

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <map name="mapa-13">
   <area href="http://webkod.pl/content/html/zwierze-01.png" target="_blank" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="kliknij, aby zobaczyć zdjęcie lwa">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-13" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

 </body>
</html>

Rezultat

kliknij, aby zobaczyć zdjęcie lwa mapa z jednym klikalnym obszarem
Po kliknięciu na obszar przykładowego elementu "area" zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" zostanie wczytany do nowego okna przeglądarki internetowej, ponieważ do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "target" wraz z wartością "_blank".
_parent
Wartość _parent wskazuje na kontekst rodzica kontekstu przeglądarki internetowej, do którego należy dany element area.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="http://webkod.pl/content/html/area-target-parent.html"></iframe>
  <!-- KOD HTML PLIKU - area-target-parent.html -->
  <!--
   <!DOCTYPE HTML>
   <html>
    <head>
     <title>Atrybut target - wartość _parent</title>
    </head>
    <body>

     <map name="mapa-1">
      <area href="http://webkod.pl/content/html/zwierze-01.png" target="_parent" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="kliknij, aby zobaczyć zdjęcie lwa">
     </map>

     <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-1" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

    </body>
   </html>
  -->

 </body>
</html>

Rezultat

Przykładowy element "area" znajduje się w elemencie "iframe", którego kontekstem rodzicem w tym wypadku jest aktualne okno przeglądarki internetowej, ponadto po kliknięciu na obszar przykładowego elementu "area" zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" zostanie wczytany do kontekstu rodzica wspomnianego elementu "iframe", ponieważ do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "target" wraz z wartością "_parent".
Jeżeli kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "area" nie posiada kontekstu rodzica, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _self.
_self
Wartość _self wskazuje na aktualny kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element area. Na przykład na aktualne okno przeglądarki internetowej (aktualną zakładkę) lub aktualny element iframe.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="http://webkod.pl/content/html/area-target-self.html"></iframe>
  <!-- KOD HTML PLIKU - area-target-self.html -->
  <!--
   <!DOCTYPE HTML>
   <html>
    <head>
     <title>Atrybut target - wartość _self</title>
    </head>
    <body>

     <map name="mapa-1">
      <area href="http://webkod.pl/content/html/zwierze-01.png" target="_self" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="kliknij, aby zobaczyć zdjęcie lwa">
     </map>

     <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-1" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

    </body>
   </html>
  -->

 </body>
</html>

Rezultat

Aktualnym kontekstem przykładowego elementu "area" jest element "iframe", w którym to elemencie "iframe" znajduje się wspomniany element "area", ponadto po kliknięciu na obszar przykładowego elementu "area" zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" zostanie wczytany do wspomnianego elementu "iframe", ponieważ do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "target" wraz z wartością "_self".
_top
Wartość _top wskazuje na kontekst najdalszego przodka kontekstu przeglądarki internetowej, do którego należy dany element area.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe src="http://webkod.pl/content/html/area-target-top.html"></iframe>
  <!-- KOD HTML PLIKU - area-target-top.html -->
  <!--
   <!DOCTYPE HTML>
   <html>
    <head>
     <title>Atrybut target - wartość _top</title>
    </head>
    <body>

     <map name="mapa-1">
      <area href="http://webkod.pl/content/html/zwierze-01.png" target="_top" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="kliknij, aby zobaczyć zdjęcie lwa">
     </map>

     <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-1" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

    </body>
   </html>
  -->

 </body>
</html>

Rezultat

Przykładowy element "area" znajduje się w elemencie "iframe", którego najdalszym kontekstem przodkiem w tym wypadku jest aktualne okno przeglądarki internetowej, ponadto po kliknięciu na obszar przykładowego elementu "area" zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" zostanie wczytany do kontekstu najdalszego przodka wspomnianego elementu "iframe", ponieważ do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "target" wraz z wartością "_top".
Jeżeli kontekst przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "area" nie posiada kontekstu najdalszego przodka, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _self.
iframe name
Należy podać wartość atrybutu name interesującego nas elementu iframe, dzięki czemu interesujący nas element iframe stanie się docelowym kontekstem.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <iframe name="ramka-1"></iframe>

  <map name="mapa-14">
   <area href="http://webkod.pl/content/html/zwierze-01.png" target="ramka-1" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="kliknij, aby zobaczyć zdjęcie lwa">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-14" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

 </body>
</html>

Rezultat

kliknij, aby zobaczyć zdjęcie lwa mapa z jednym klikalnym obszarem
Po kliknięciu na obszar przykładowego elementu "area" zasób internetowy reprezentowany przez wspomniany element "area" zostanie wczytany do elementu "iframe", który posiada atrybut "name" o wartości "ramka-1", ponieważ do wspomnianego elementu "area" został dodany atrybut "target" wraz z wartością "ramka-1".
Jeżeli w danym kontekście przeglądarki internetowej, do którego należy dany element "area" lub w kontekście rodzicu lub w kontekście przodku nie znajduje się element iframe o wartości atrybutu name, którą podaliśmy, wtedy docelowym kontekstem jest ten kontekst, który określa wartość _blank. Możemy podać również wartość atrybutu name interesującego nas elementu object, lecz tylko wtedy gdy wspomniany element object reprezentuje zasób internetowy w postaci dokumentu HTML.

type

Przeznaczenie atrybutu "type"

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem area określa informację o typie MIME, jaki posiada zasób internetowy reprezentowany przez dany element area. Atrybut "type" ma sens tylko wtedy gdy dany element "area" posiada atrybut href.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "type"

typ MIME
Należy podać ciąg znaków w formie typu MIME.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <map name="mapa-8">
   <area href="http://webkod.pl/content/html/zwierze-01.png" type="image/png" shape="poly" coords="16,69,200,28,180,214" alt="kliknij, aby zobaczyć zdjęcie lwa">
  </map>

  <img src="http://webkod.pl/content/html/klikalna-mapa-01.png" usemap="#mapa-8" alt="mapa z jednym klikalnym obszarem">

 </body>
</html>

Rezultat

kliknij, aby zobaczyć zdjęcie lwa mapa z jednym klikalnym obszarem
Ponieważ do przykładowego elementu "area" został dodany atrybut "type" wraz z wartością "image/png" wspomniany element "area" reprezentujący zasób internetowy znajdujący się pod adresem "http://webkod.pl/content/html/zwierze-01.png" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że typem MIME, jaki posiada wspomniany zasób internetowy jest typ wskazujący na plik typu PNG.