Ostatnio edytowany:

rp

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "rp"

Element rp reprezentuje zawartość, którą powinna być treść, która ma zostać wyświetlona w oknie przeglądarki internetowej w sytuacji gdy wspomniana przeglądarka internetowa nie interpretuje elementów HTML struktury RUBY.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "rp"

kategoria ogólna
 • brak
kontekst zewnętrzny
 • jako element dziecko elementu ruby, jednak bezpośrednio po lub bezpośrednio przed elementem rt lub elementem rtc, lecz nie pomiędzy elementami rt

  Przykładowy Kod HTML

  <ruby>
   <rb>日本語</rb>
   <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
  </ruby>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "rp" jest element "ruby", dla którego wspomniane elementy "rp" są elementami dziećmi. Ponadto wspomniane elementy "rp" znajdują się bezpośrednio przed oraz bezpośrednio po elemencie "rt", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "ruby", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "rp".

  Przykładowy Kod HTML

  <ruby>
   <rb>日本語</rb>
   <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
   <rp>(</rp><rtc>Japanese</rtc><rp>)</rp>
  </ruby>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowych elementów "rp" jest element "ruby", dla którego wspomniane elementy "rp" są elementami dziećmi. Ponadto wspomniane elementy "rp" znajdują się bezpośrednio przed oraz bezpośrednio po elemencie "rt" lub bezpośrednio przed oraz bezpośrednio po elemencie "rtc", lecz nie pomiędzy elementami "rt", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "ruby", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "rp".
kontekst wewnętrzny
 • zawartość frazowana

  Przykładowy Kod HTML

  <ruby>
   <rb>日本語</rb>
   <rp>(</rp><rt>nihongo</rt><rp>)</rp>
  </ruby>
  Kontekstem wewnętrznym przykładowych elementów "rp" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli znak "(" oraz znak ")", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla poszczególnych elementów "rp".
Element rp posiada zdolność fallback. Zdolność fallback elementu rp uaktywnia się w momencie gdy przeglądarka internetowa nie interpretuje elementu rp.
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <rp> ... </rp>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie rp występuje element rb, element rt, element rtc lub element rp lub jeżeli bezpośrednio po danym elemencie rp nie występuje żadna inna zawartość, która z założenia miałaby należeć do zawartości elementu rodzica danego elementu rp
CSS display
 • inline (jeżeli przeglądarka internetowa nie interpretuje danego elementu rp)
 • none (jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje dany element rp)

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "rp"

/* jeżeli przeglądarka internetowa interpretuje element "rp" */
rp {
 display:none;
}

Interpretacja elementu "rp"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak
Edge
tak
Zobacz więcej informacji o interpretacji elementu