word-spacing

Za pomocą właściwości word-spacing możemy zmienić odstęp pomiędzy wyrazami tekstu, który znajduje się w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości word-spacing
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości odległości między wyrazami tekstu
normal domyślna wartość odległości między wyrazami tekstu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości word-spacing
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość word-spacing możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • normal
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości word-spacing
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość word-spacing pojawiła się od specyfikacji CSS1

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia wielkości odstępu między wyrazami tekstu możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
wyrazy w tym elemencie p są od siebie oddalone o 10 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość word-spacing wraz z wartością 10px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    word-spacing:10px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   wyrazy w tym elemencie p są od siebie oddalone o 10 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość word-spacing wraz z wartością 10px
  </p>

 </body>
</html>

normal

normal - jest to wartość domyślna, która oddziela poszczególne wyrazy tekstu.

Przykład
domyślnie przeglądarka internetowa sama określa odległość wyrazów tekstu, który został umieszczony w elemencie HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie przeglądarka internetowa sama określa odległość wyrazów tekstu, który został umieszczony w elemencie HTML
  </p>

 </body>
</html>