text-transform

Za pomocą właściwości text-transform możemy przekształcić tekst, który znajduje się w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości text-transform
Wartość Opis
capitalize zamiana pierwszych liter tekstu na duże
uppercase zamiana wszystkich liter tekstu na duże
lowercase zamiana wszystkich liter tekstu na małe
none usunięcie dodatkowej transformacji tekstu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-transform
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość text-transform możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości text-transform
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość text-transform pojawiła się od specyfikacji CSS1

capitalize

capitalize - wszystkie wyrazy tekstu będą zaczynały się od dużych liter.

Przykład
wszystkie wyrazy w tym elemencie p rozpoczynają się od dużych liter ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-transform wraz z wartością capitalize
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-transform:capitalize;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   wszystkie wyrazy w tym elemencie p rozpoczynają się od dużych liter ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-transform wraz z wartością capitalize
  </p>

 </body>
</html>

uppercase

uppercase - wszystkie małe litery tekstu zostaną zamienione na duże.

Przykład
wszystkie wyrazy w tym elemencie p składają się wyłącznie z dużych liter, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-tranform wraz z wartością uppercase
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-transform:uppercase;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   wszystkie wyrazy w tym elemencie p składają się wyłącznie z dużych liter, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-tranform wraz z wartością uppercase
  </p>

 </body>
</html>

lowercase

lowercase - wszystkie duże litery tekstu zostaną zamienione na małe.

Przykład
WSZYSTKIE WYRAZY W TYM ELEMENCIE P SKŁADAJĄ SIĘ Z MAŁYCH LITER, PONIEWAŻ DO WSPOMNIANEGO ELEMENTU P ZOSTAŁA DODANA WŁAŚCIWOŚĆ text-transform WRAZ Z WARTOŚCIĄ lowercase
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-transform:lowercase;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   WSZYSTKIE WYRAZY W TYM ELEMENCIE P SKŁADAJĄ SIĘ Z MAŁYCH LITER, PONIEWAŻ DO WSPOMNIANEGO ELEMENTU P ZOSTAŁA DODANA WŁAŚCIWOŚĆ text-transform WRAZ Z WARTOŚCIĄ lowercase
  </p>

 </body>
</html>

none

none - jest to wartość domyślna, dzięki której wielkość liter tekstu w elemencie HTML jest taka sama, jaką użyjemy w kodzie HTML. Wartość tą możemy również wykorzystać do usunięcia istniejącej transformacji z tekstu.

Przykład
domyślnie WIELKOŚĆ liter tekstu umieszczonego w elemencie HTML JEST taka SAMA jaka ZOSTANIE użyta w kodzie HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie WIELKOŚĆ liter tekstu umieszczonego w elemencie HTML JEST taka SAMA jaka ZOSTANIE użyta w kodzie HTML
  </p>

 </body>
</html>