transform

Za pomocą właściwości transform możemy przekształcić element HTML w przestrzeni 2D oraz 3D.

Dostępne wartości dla właściwości transform
Wartość Opis
perspective() utworzenie perspektywy dla elementu HTML
translateX() przesunięcie elementu wzdłuż osi X
translateY() przesunięcie elementu wzdłuż osi Y
translate() przesunięcie elementu wzdłuż osi X oraz osi Y
translateZ() przesunięcie elementu wzdłuż osi Z
translate3d() przesunięcie elementu wzdłuż osi X, osi Y oraz osi Z
scaleX() przeskalowanie elementu na osi X
scaleY() przeskalowanie elementu na osi Y
scale() przeskalowanie elementu na osi X oraz na osi Y
scaleZ() przeskalowanie elementu na osi Z względem istniejącego przesunięcia Z
scale3d() przeskalowanie elementu na osi X, na osi Y oraz na osi Z względem istniejącego przesunięcia Z
skewX() pochylenie elementu na osi X
skewY() pochylenie elementu na osi Y
skew() pochylenie elementu na osi X oraz na osi Y
rotate() obrócenie elementu względem punktu zero
rotateX() obrócenie elementu względem osi X
rotateY() obrócenie elementu względem osi Y
rotateZ() obrócenie elementu względem osi Z
rotate3d() obrócenie elementu względem wektora znajdującego się w przestrzeni 3D
matrix() przekształcenie elementu na różne sposoby w przestrzeni 2D
matrix3d() przekształcenie elementu na różne sposoby w przestrzeni 3D
kilka funkcji przekształcających przekształcenie elementu na różne sposoby, za pomocą różnych funkcji oraz kombinacji
none usunięcie dodatkowego przekształcenia elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości transform
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość transform możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości transform
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9 Dla wersji Internet Explorer 9 wymagany przedrostek -ms-. Internet Explorer 9 nie interpretuje przekształceń w przestrzeni 3D.
Właściwość transform pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - przekształceń 2D CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - przekształceń 3D CSS3
Zobacz również:
Funkcja jako wartość właściwości CSS - Kurs CSS Dział I
Oś X, oś Y, punkt zero oraz pozycja początkowa elementu HTML - Kurs CSS Dział I

perspective()

perspective() - za pomocą funkcji perspective() możemy dodać perspektywę do danego elementu HTML, dzięki czemu wyglądu elementu HTML po przekształceniu go za pomocą funkcji 3D, np. rotateX(), rotateY(), rotateZ(), translateZ(), scaleZ() oraz innych będzie przypominał element HTML znajdujący się w przestrzeni 3D. Więcej o perspektywie możesz dowiedzieć się z działu pierwszego - CSS3 - Idea przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 3D.

( perspektywa )
perspektywa - wartość ta tworzy perspektywę dla danego elementu HTML, czyli określa odległość punktu środka perspektywy od danego elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:perspective(200px) rotateY(45deg); czyli obrót w przestrzeni 3D, względem osi Y o 45deg, przy perspektywie wynoszącej 200px dla danego elementu HTML.
Przykład
pozycja początkowa
perspective(320px)

do przykładowego elementu div została dodana perspektywa o wartości 320 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją perspective(), w której to funkcji została użyta wartość 320px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:perspective(320px) rotateY(45deg);
    -webkit-transform:perspective(320px) rotateY(45deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>perspective(320px)</div>

 </body>
</html>

translateX()

translateX() - funkcja translateX() służy do przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 2D. Za pomocą funkcji translateX() możemy przesunąć element HTML w poziomie od lewej krawędzi danego elementu HTML, wzdłuż poziomej osi X, którą możemy sobie wyobrazić. Oś X jest stosowana do oznaczenia szerokości w przestrzeni 2D oraz 3D.

( przesunięcieX )
przesunięcieX - wartość ta określa wielkość przesunięcia w poziomie. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Wartości procentowe będą liczone względem szerokości danego elementu HTML, a nie jego rodzica. Dodatnia wartość przesunie element HTML w prawo. Możemy podać ujemną wartość, dzięki czemu element HTML zostanie przekształcony w przeciwną stronę.
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:translateX(100%);, czyli przesunięcie w przestrzeni 2D, w poziomie o 100%.
Przykład
pozycja początkowa
translateX(40px)

element div został przesunięty w prawo w poziomie o 40 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją translateX(), w której to funkcji została użyta wartość 40px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:translateX(40px);
    -webkit-transform:translateX(40px); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>translateX(40px)</div>

 </body>
</html>

translateY()

translateY() - funkcja translateY() służy do przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 2D. Za pomocą funkcji translateY() możemy przesunąć element HTML w pionie od górnej krawędzi danego elementu HTML, wzdłuż pionowej osi Y, którą możemy sobie wyobrazić. Oś Y jest stosowana do oznaczenia wysokości w przestrzeni 2D oraz 3D.

( przesunięcieY )
przesunięcieY - wartość ta określa wielkość przesunięcia w pionie. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Wartości procentowe będą liczone względem szerokości danego elementu HTML, a nie jego rodzica. Dodatnia wartość przesunie element HTML w dół. Możemy podać ujemną wartość, dzięki czemu element HTML zostanie przekształcony w przeciwną stronę.
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:translateY(100%);, czyli przesunięcie w przestrzeni 2D, w pionie o 100%.
Przykład
pozycja początkowa
translateY(30px)

element div został przesunięty w dół w pionie o 30 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją translateY(), w której to funkcji została użyta wartość 30px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:translateY(30px);
    -webkit-transform:translateY(30px); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>translateY(30px)</div>

 </body>
</html>

translate()

translate() - połączenie funkcji translateX() oraz translateY().

( przesunięcieX, przesunięcieY )
przesunięcieX - wartość ta określa wartość funkcji translateX().
przesunięcieY - wartość ta określa wartość funkcji translateY().

W przypadku podania tylko jednej wartości funkcji translate() określa ona tylko przesunięcieX, np. translate(100px) znaczy to samo co translate(100px, 0).

div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:translate(100%,100%);, czyli przesunięcie w przestrzeni 2D równocześnie w poziomie o 100% oraz w pionie o 100%.
Przykład
pozycja początkowa
translate(100px,30px)

element div został równocześnie przesunięty w prawo w poziomie o 100 pikseli oraz w dół w pionie o 30 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją translate(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 100px,30px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:translate(100px,30px);
    -webkit-transform:translate(100px,30px); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>translate(100px,30px)</div>

 </body>
</html>

translateZ()

translateZ() - funkcja translateZ() służy do przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 3D. Za pomocą funkcji translateZ() możemy przesunąć element HTML wzdłuż prostopadłej osi Z (prostopadłej do poziomej osi X oraz pionowej osi Y), którą możemy sobie wyobrazić. Oś Z jest stosowana do oznaczenia długości w przestrzeni 3D.

( przesunięcieZ )
przesunięcieZ - wartość ta określa wielkość przesunięcia w wymiarze długości określonym przez oś Z. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Ujemna wartość przesunie element HTML w głąb. Możemy podać dodatnią wartość, dzięki czemu element HTML zostanie przekształcony w przeciwną stronę.
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:translateZ(100px);, czyli przesunięcie w przestrzeni 3D, wzdłuż osi Z o 100px.
Przykład
pozycja początkowa
translateZ(50px)

element div został przesunięty do naszego wzroku o 50 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją translateZ(), w której to funkcji została użyta wartość 50px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:perspective(320px) translateZ(50px);
    -webkit-transform:perspective(320px) translateZ(50px); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>translateZ(50px)</div>

 </body>
</html>

translate3d()

translate3d() - połączenie funkcji translateX(), translateY() oraz translateZ().

( przesunięcieX, przesunięcieY, przesunięcieZ )
przesunięcieX - wartość ta określa wartość funkcji translateX().
przesunięcieY - wartość ta określa wartość funkcji translateY().
przesunięcieZ - wartość ta określa wartość funkcji translateZ().
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:perspective(200px) translate3d(100%,100%,100px);, czyli przesunięcie w przestrzeni 2D równocześnie w poziomie o 100% oraz w pionie o 100% wraz z równoczesnym przesunięciem wzdłuż osi Z o 100px, przy perspektywie równej 200px.
Przykład
pozycja początkowa
translate3d(40px,20px,50px)

element div został równocześnie przesunięty w prawo w poziomie o 40 pikseli oraz w dół w pionie o 20 pikseli oraz do naszego wzroku o 50 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją translate3d(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 40px,20px,50px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:perspective(320px) translate3d(40px,20px,50px);
    -webkit-transform:perspective(320px) translate3d(40px,20px,50px); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>translate3d(40px,20px,50px)</div>

 </body>
</html>

scaleX()

scaleX() - funkcja scaleX() służy do przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 2D. Za pomocą funkcji scaleX() możemy przeskalować element HTML w poziomie względem punktu zero danego elementu HTML oraz względem poziomej osi X, którą możemy sobie wyobrazić. Punkt zero to miejsce przecięcia się poziomej osi X oraz pionowej osi Y danego elementu HTML. Oś X jest stosowana do oznaczenia szerokości w przestrzeni 2D oraz 3D.

( skalowanieX )
skalowanieX - wartość ta określa wielkość przeskalowania w poziomie. Wartość tą możemy wyrazić za pomocą liczb całkowitych lub dziesiętnych. Wartość 1 oznacza rzeczywisty rozmiar szerokości elementu. Wartość 2 oznacza dwukrotnie większą szerokość elementu. Wartość 0.5 oznacza dwukrotnie mniejszą szerokość elementu.
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:scaleX(0.5);, czyli przeskalowanie w przestrzeni 2D, w poziomie o wartość 0.5.
Przykład
pozycja początkowa
scaleX(1.5)

element div został przeskalowany w poziomie, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją scaleX(), w której to funkcji została użyta wartość 1.5

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:scaleX(1.5);
    -webkit-transform:scaleX(1.5); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>scaleX(1.5)</div>

 </body>
</html>

scaleY()

scaleY() - funkcja scaleY() służy do przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 2D. Za pomocą funkcji scaleY() możemy przeskalować element HTML w pionie względem punktu zero danego elementu HTML oraz względem pionowej osi Y, którą możemy sobie wyobrazić. Punkt zero to miejsce przecięcia się poziomej osi X oraz pionowej osi Y danego elementu HTML. Oś Y jest stosowana do oznaczenia wysokości w przestrzeni 2D oraz 3D.

( skalowanieY )
skalowanieY - wartość ta określa wielkość przeskalowania w pionie. Wartość tą możemy wyrazić za pomocą liczb całkowitych lub dziesiętnych. Wartość 1 oznacza rzeczywisty rozmiar wysokości elementu. Wartość 2 oznacza dwukrotnie większą wysokość elementu. Wartość 0.5 oznacza dwukrotnie mniejszą wysokość elementu.
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:scaleY(0.5);, czyli przeskalowanie w przestrzeni 2D, w pionie o wartość 0.5.
Przykład
pozycja początkowa
scaleY(1.2)

element div został przeskalowany w pionie, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją scaleY(), w której to funkcji została użyta wartość 1.2

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:scaleY(1.2);
    -webkit-transform:scaleY(1.2); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>scaleY(1.2)</div>

 </body>
</html>

scale()

scale() - połączenie funkcji scaleX() oraz scaleY().

( skalowanieX, skalowanieY )
skalowanieX - wartość ta określa wartość funkcji scaleX().
skalowanieY - wartość ta określa wartość funkcji scaleY().

W przypadku podania tylko jednej wartości funkcji scale() określa ona zarówno skalowanieX, jak i skalowanieY, np. scale(0.5) znaczy to samo co scale(0.5, 0.5).

div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:scale(0.5,0.5);, czyli przeskalowanie w przestrzeni 2D równocześnie w poziomie o wartość 0.5 oraz w pionie o wartość 0.5.
Przykład
pozycja początkowa
scale(1.5,1.2)

element div został równocześnie przeskalowany względem poziomu oraz pionu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją scale(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 1.5,1.2

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:scale(1.5,1.2);
    -webkit-transform:scale(1.5,1.2); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>scale(1.5,1.2)</div>

 </body>
</html>

scaleZ()

scaleZ() - funkcja scaleZ() służy do przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 3D. Za pomocą funkcji scaleZ() możemy przeskalować element HTML w wymiarze długości względem punktu zero danego elementu HTML oraz względem osi Z, którą możemy sobie wyobrazić. Punkt zero to miejsce przecięcia się poziomej osi X oraz pionowej osi Y danego elementu HTML. Oś Z jest stosowana do oznaczenia długości w przestrzeni 3D. Oś Z jest osią prostopadłą do osi X oraz osi Y. Oś Z przechodzi prostopadle przez miejsce przecięcia się osi X oraz osi Y, czyli przez miejsce punktu zero elementu HTML.

Długość względem, której zostanie przeskalowany dany element HTML za pomocą funkcji scaleZ() w tym wypadku jest liczona na podstawie trzeciej wartości właściwości transform-origin.

( skalowanieZ )
skalowanieZ - wartość ta określa wielkość przeskalowania w wymiarze długości na osi Z. Wartość tą możemy wyrazić za pomocą liczb całkowitych lub dziesiętnych. Wartość 1 oznacza domyślne położenie elementu HTML w wymiarze długości na osi Z. Wartość 2 oznacza dwukrotne oddalenie elementu HTML od naszego wzroku względem długości przesunięcia na osi Z określonego przez trzecią wartość właściwości transform-origin. Wartość 0.5 oznacza dwukrotne przybliżenie.
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:perspective(200px) scaleZ(0.1);, czyli przeskalowanie w przestrzeni 3D, wzdłuż osi Z o wartość 0.1, przy perspektywie równej 200px oraz długości przesunięcia na osi Z równej 100px.
Przykład
pozycja początkowa
scaleZ(1.5)

element div został przeskalowany względem długości przesunięcia na osi Z, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją scaleZ(), w której to funkcji została użyta wartość 1.5

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform-origin:50% 50% 100px;
    transform:perspective(320px) scaleZ(1.5);

    /* zapis dla przeglądarki Safari */
    -webkit-transform-origin:50% 50% 100px;
    -webkit-transform:perspective(320px) scaleZ(1.5);
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>scaleZ(1.5)</div>

 </body>
</html>

scale3d()

scale3d() - połączenie funkcji scaleX(), scaleY() oraz scaleZ().

( skalowanieX, skalowanieY, skalowanieZ )
skalowanieX - wartość ta określa wartość funkcji scaleX().
skalowanieY - wartość ta określa wartość funkcji scaleY().
skalowanieZ - wartość ta określa wartość funkcji scaleZ().
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:perspective(200px) scale3d(0.5,0.5,0.1);, czyli przeskalowanie w przestrzeni 3D równocześnie w poziomie o wartość 0.5, w pionie o wartość 0.5, wzdłuż długości przesunięcia na osi Z o wartość 0.1, przy perspektywie równej 200px oraz długości przesunięcia na osi Z równej 100px.
Przykład
pozycja początkowa
scale3d(1.5,1.2,1.5)

element div został równocześnie przeskalowany względem poziomu oraz pionu oraz długości przesunięcia na osi Z, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją scale3d(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 1.5,1.2,1.5

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform-origin:50% 50% 100px;
    transform:perspective(320px) scale3d(1.5,1.2,1.5);

    /* zapis dla przeglądarki Safari */
    -webkit-transform-origin:50% 50% 100px;
    -webkit-transform:perspective(320px) scale3d(1.5,1.2,1.5);
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>scale3d(1.5,1.2,1.5)</div>

 </body>
</html>

skewX()

skewX() - funkcja skewX() służy do przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 2D. Za pomocą funkcji skewX() możemy pochylić element HTML względem poziomej osi X, którą możemy sobie wyobrazić. Oś X jest stosowana do oznaczenia szerokości w przestrzeni 2D oraz 3D.

( pochylenieX )
pochylenieX - wartość ta określa wartość pochylenia względem osi X. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą stopni (deg). Wartość dodatnia pochyli element HTML w lewą stronę. Możemy podać ujemną wartość, dzięki czemu element HTML zostanie przekształcony w przeciwną stronę.
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:skewX(45deg);, czyli pochylenie w przestrzeni 2D, względem osi X o wartość 45deg.
Przykład
pozycja początkowa
skewX(30deg)

element div został pochylony względem poziomu o 30 stopni, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją skewX(), w której to funkcji została użyta wartość 30deg

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:skewX(30deg);
    -webkit-transform:skewX(30deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>skewX(30deg)</div>

 </body>
</html>

skewY()

( pochylenieY )
pochylenieY - wartość ta określa wartość pochylenia względem pionowej osi Y. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą stopni (deg). Wartość dodatnia pochyli element HTML w dół. Możemy podać ujemną wartość, dzięki czemu element HTML zostanie przekształcony w przeciwną stronę.
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:skewY(45deg);, czyli pochylenie w przestrzeni 2D, względem osi Y o wartość 45deg.
Przykład
pozycja początkowa
skewY(10deg)

element div został pochylony względem pionu o 10 stopni, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją skewY(), w której to funkcji została użyta wartość 10deg

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:skewY(10deg);
    -webkit-transform:skewY(10deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>skewY(10deg)</div>

 </body>
</html>

skew()

skew() - połączenie funkcji skewX() oraz skewY().

Uwaga Ostateczny wygląd elementu HTML, który został przekształcony za pomocą funkcji skew(), w której podaliśmy dwa parametry, np. skew(30deg,15deg) różni się od wyglądu elementu HTML, który zostanie przekształcony za pomocą zapisu skewX(30deg) skewY(15deg). Wynika to z faktu, iż funkcja skew() ma swój własny styl przekształcenia.

( pochylenieX, pochylenieY )
pochylenieX - wartość ta określa wartość funkcji skewX().
pochylenieY - wartość ta określa dodatkowe pochylenie względem pionowej osi Y. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą stopni (deg). Wartość dodatnia pochyli element HTML w dół. Możemy podać ujemną wartość, dzięki czemu element HTML zostanie przekształcony w przeciwną stronę.

W przypadku podania tylko jednej wartości funkcji skew() określa ona tylko pochylenieX, np. skew(45deg) znaczy to samo co skewX(45deg).

div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:skew(40deg,40deg);, czyli pochylenie w przestrzeni 2D równocześnie względem osi X o wartość 40deg oraz względem osi Y o wartość 40deg.
Przykład
pozycja początkowa
skew(30deg,10deg)

element div został równocześnie pochylony względem poziomu o 30 stopni oraz względem pionu o 10 stopni, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją skew(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 30deg,10deg

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:skew(30deg,10deg);
    -webkit-transform:skew(30deg,10deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>skew(30deg,10deg)</div>

 </body>
</html>

rotate()

rotate() - funkcja rotate() służy do przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 2D. Za pomocą funkcji rotate() możemy obrócić element HTML względem punktu zero danego elementu HTML, czyli miejsca przecięcia się poziomej osi X oraz pionowej osi Y. Oś X jest stosowana do oznaczenia szerokości w przestrzeni 2D oraz 3D, natomiast oś Y jest stosowana do oznaczenia wysokości w przestrzeni 2D oraz 3D.

( obrót0 )
obrót0 - wartość ta określa wielkość obrotu względem punktu zero. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą stopni (deg). Wartość dodatnia obróci element HTML w prawą stronę. Możemy podać ujemną wartość, dzięki czemu element HTML zostanie przekształcony w przeciwną stronę. Domyślnie punkt zero znajduje się na środku elementu HTML, jednak położenie punktu zero możemy kontrolować za pomocą dwóch pierwszych wartości właściwości transform-origin.
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:rotate(360deg);, czyli obrót względem punktu zero o wartość 360deg.
Przykład
pozycja początkowa
rotate(15deg)

element div został obrócony względem punktu zero o 15 stopni, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją rotate(), w której to funkcji została użyta wartość 15deg

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:rotate(15deg);
    -webkit-transform:rotate(15deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>rotate(15deg)</div>

 </body>
</html>

rotateX()

rotateX() - funkcja rotateX() służy do przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 3D. Za pomocą funkcji rotateX() możemy obrócić element HTML względem poziomej osi X. Oś X jest stosowana do oznaczenia szerokości w przestrzeni 2D oraz 3D.

( obrótX )
obrótX - wartość ta określa wielkość obrotu względem osi X. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą stopni (deg). Możemy podać ujemną wartość, dzięki czemu element HTML zostanie przekształcony w przeciwną stronę.
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:rotateX(180deg);, czyli obrót względem osi X o wartość 180deg, przy perspektywie równej 200px.
Przykład
pozycja początkowa
rotateX(60deg)

element div został obrócony w poziomie o 60 stopni, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją rotateX(), w której to funkcji została użyta wartość 60deg

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:perspective(320px) rotateX(60deg);
    -webkit-transform:perspective(320px) rotateX(60deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>rotateX(60deg)</div>

 </body>
</html>

rotateY()

rotateY() - funkcja rotateY() służy do przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 3D. Za pomocą funkcji rotateY() możemy obrócić element HTML względem pionowej osi Y. Oś Y jest stosowana do oznaczenia wysokości w przestrzeni 2D oraz 3D.

( obrótY )
obrótY - wartość ta określa wielkość obrotu względem osi Y. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą stopni (deg). Możemy podać ujemną wartość, dzięki czemu element HTML zostanie przekształcony w przeciwną stronę.
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:rotateY(180deg);, czyli obrót względem osi Y o wartość 180deg, przy perspektywie równej 200px.
Przykład
pozycja początkowa
rotateY(60deg)

element div został obrócony w pionie o 60 stopni, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją rotateY(), w której to funkcji została użyta wartość 60deg

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:perspective(320px) rotateY(60deg);
    -webkit-transform:perspective(320px) rotateY(60deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>rotateY(60deg)</div>

 </body>
</html>

rotateZ()

rotateZ() - funkcja rotateZ() służy do przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 3D. Za pomocą funkcji rotateZ() możemy obrócić element HTML względem prostopadłej osi Z (prostopadłej do poziomej osi X oraz do pionowej osi Y). Oś Z jest stosowana do oznaczenia długości w przestrzeni 3D.

( obrótZ )
obrótZ - wartość ta określa wielkość obrotu względem osi Z. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą stopni (deg). Wartość dodatnia obróci element HTML w prawą stronę. Możemy podać ujemną wartość, dzięki czemu element HTML zostanie przekształcony w przeciwną stronę.
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:rotateZ(180deg);, czyli obrót względem osi Z o wartość 180deg, przy perspektywie równej 200px.
Przykład
pozycja początkowa
rotateZ(20deg)

element div został obrócony względem osi Z o 20 stopni w prawo, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją rotateZ(), w której to funkcji została użyta wartość 20deg

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:perspective(320px) rotateZ(20deg);
    -webkit-transform:perspective(320px) rotateZ(20deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>rotateZ(20deg)</div>

 </body>
</html>

rotate3d()

rotate3d() - funkcja rotate3d() służy do przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 3D. Za pomocą funkcji rotate3d() możemy obrócić element HTML względem trójwymiarowego wektora, który jest wyznaczony przez wektor znajdujący się na osi X, przez wektor znajdujący się na osi Y oraz przez wektor znajdujący się na osi Z. Oś X jest stosowana do oznaczenia szerokości w przestrzeni 2D oraz 3D. Oś Y jest stosowana do oznaczenia wysokości w przestrzeni 2D oraz 3D. Oś Z jest stosowana do oznaczenia długości w przestrzeni 3D.

( wektorX, wektorY, wektorZ, kąt )
wektorX - wartość ta określa wartość jaką ma reprezentować wektor, który ma znaleźć się na poziomej osi X. Wartość tą możemy wyrazić w liczbach całkowitych lub dziesiętnych.
wektorY - wartość ta określa wartość jaką ma reprezentować wektor, który ma znaleźć się na pionowej osi Y. Wartość tą możemy wyrazić w liczbach całkowitych lub dziesiętnych.
wektorZ - wartość ta określa wartość jaką ma reprezentować wektor, który ma znaleźć się na prostopadłej osi Z. Wartość tą możemy wyrazić w liczbach całkowitych lub dziesiętnych.
kąt - wartość ta określa wartość kąta o jaki ma obrócić się dany element HTML wokół trójwymiarowego wektora wyznaczonego za pomocą wektorów znajdujących się na osi X, osi Y oraz osi Z. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą stopni (deg). Wartość dodatnia obróci element HTML w prawą stronę do środka przestrzeni 3D. Możemy podać ujemną wartość, dzięki czemu element HTML zostanie przekształcony w przeciwną stronę.
div
Najedź kursorem myszki na dany element, aby zobaczyć pomocniczą animację transform:perspective(200px) rotate3d(1,1,1,60deg);, czyli obrót w przestrzeni 3D o wartość 60deg, przy perspektywie równej 200px, względem trójwymiarowego wektora wyznaczonego przez wektor X reprezentujący długość 1, wektor Y reprezentujący długość 1, wektor Z reprezentujący długość 1.
Przykład
pozycja początkowa
rotate3d(1,2,3,10deg)

element div został obrócony o 10 stopni względem trójwymiarowego wektora, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją rotate3d(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 1,2,3,10deg

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:perspective(200px) rotate3d(1,2,3,10deg);
    -webkit-transform:perspective(200px) rotate3d(1,2,3,10deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>rotate3d(1,2,3,10deg)</div>

 </body>
</html>

matrix()

matrix() - do przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 2D możemy również wykorzystać funkcję matrix(), która oczekuje od nas podania 6 parametrów w postaci liczb, oddzielonych od siebie przecinkiem.

Przykład
pozycja początkowa
matrix(0.9,0,1,1.2,40,20)

element div został przekształcony na różne sposoby, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją matrix(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 0.9,0,1,1.2,40,20

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:matrix(0.9,0,1,1.2,40,20);
    -webkit-transform:matrix(0.9,0,1,1.2,40,20); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>matrix(0.9,0,1,1.2,40,20)</div>

 </body>
</html>

matrix3d()

matrix3d() - do przekształcenia elementu HTML w przestrzeni 3D możemy również wykorzystać funkcję matrix3d(), która oczekuje od nas podania 16 parametrów w postaci liczb, oddzielonych od siebie przecinkiem.

Przykład
pozycja początkowa
matrix3d

element div został przekształcony na różne sposoby, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją matrix3d(), w której to funkcji zostały użyte następujące wartości: 1.2,0,0,0,0,1.2,0,0,0,0,0.1,0,0,0,0,1

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform-origin:50% 50% 100px;
    transform:perspective(320px) matrix3d(1.2,0,0,0,0,1.2,0,0,0,0,0.1,0,0,0,0,1);

    /* zapis dla przeglądarki Safari */
    -webkit-transform-origin:50% 50% 100px;
    -webkit-transform:perspective(320px) matrix3d(1.2,0,0,0,0,1.2,0,0,0,0,0.1,0,0,0,0,1);
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>matrix3d</div>

 </body>
</html>

kilka funkcji przekształcających

kilka funkcji przekształcających - wartością właściwości transform może być kilka funkcji przekształcających jednocześnie. Kolejność ich podawania ma znaczenie i wpływa na ostateczny wygląd po przekształceniu danego elementu HTML. Każdą kolejną funkcję oddzielamy od pozostałych spacją.

Przykład
pozycja początkowa
translateX(100px) rotate(10deg);

element div został przekształcony na różne sposoby, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transform wraz z funkcją translateX() oraz rotate(), w których to funkcjach zostały użyte odpowiednie wartości

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
    transform:translateX(100px) rotate(10deg);
    -webkit-transform:translateX(100px) rotate(10deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>translateX(100px) rotate(10deg);</div>

 </body>
</html>

none

none - element nie będzie posiadał przekształcenia. Jest to wartość domyślna. Możemy ją również wykorzystać do usunięcia istniejącego przekształcenia z elementu HTML.

Przykład
pozycja początkowa
element - div

domyślnie element HTML nie posiada w sobie żadnego dodatkowego przekształcenia w przestrzeni

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:320px;
    line-height:80px;
    padding:15px;
    border:2px solid #000;
    background-color:rgba(255,255,255,0.5);
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>element - div</div>

 </body>
</html>