margin-bottom

Za pomocą właściwości margin-bottom możemy dodać do elementu HTML dolny zewnętrzny margines.

Dostępne wartości dla właściwości margin-bottom
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości dolnego marginesu zewnętrznego
auto automatyczna wartość dolnego marginesu zewnętrznego
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości margin-bottom
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość margin-bottom możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
animowanie tak
Interpretacja właściwości margin-bottom
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość margin-bottom pojawiła się od specyfikacji CSS1

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do zmiany wartości dolnego zewnętrznego marginesu elementu HTML możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
wartość dolnego zewnętrznego marginesu w tym elemencie div wynosi 50 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość margin-bottom wraz z wartością 50px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    margin-bottom:50px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość dolnego zewnętrznego marginesu w tym elemencie div wynosi 50 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość margin-bottom wraz z wartością 50px
  </div>

 </body>
</html>

auto

auto - wartość dolnego zewnętrznego marginesu zostanie określona automatycznie przez przeglądarkę internetową.

Przykład
wartość dolnego zewnętrznego marginesu w tym elemencie div została ustalona automatycznie przez przeglądarkę internetową, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość margin-bottom wraz z wartością auto
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    margin-bottom:auto;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość dolnego zewnętrznego marginesu w tym elemencie div została ustalona automatycznie przez przeglądarkę internetową, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość margin-bottom wraz z wartością auto
  </div>

 </body>
</html>