Ostatnio edytowany:

cite

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "cite"

Element cite reprezentuje zawartość, którą powinna być treść wskazująca na tytuł, źródło lub autora (jednego człowieka, kilka osób lub całej organizacji) danej pracy twórczej. Przykładową pracą twórczą może być: książka, esej, wiersz, zapis, notatka, utwór muzyczny, skrypt programu komputerowego, film, program telewizyjny, gra, rzeźba, obraz, sztuka teatralna, utwór opery, miuzikal, wystawa, strona internetowa, post na blogu, komentarz na blogu, post na forum, komentarz na forum, pisemne oświadczenie, ustne oświadczenie itp.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "cite"

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

  Przykładowy Kod HTML

  <blockquote>
   <h1>Mój ulubiony cytat</h1>
  
   <p>Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy.</p>
  
   <footer>
    <cite>Leonardo da Vinci</cite>
   </footer>
  </blockquote>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "cite" jest element "footer". Wspomniany element "footer" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "footer", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "cite".
kontekst wewnętrzny
 • zawartość frazowana

  Przykładowy Kod HTML

  <blockquote>
   <h1>Mój ulubiony cytat</h1>
  
   <p>Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy.</p>
  
   <footer>
    <cite>Leonardo da Vinci</cite>
   </footer>
  </blockquote>
  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "cite" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli ciąg znaków "Leonardo da Vinci", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "cite".
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <cite> ... </cite>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "cite"

cite {
 font-style:italic;
}

Interpretacja elementu "cite"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak
Edge
tak