padding-right

Za pomocą właściwości padding-right możemy dodać do elementu HTML prawy wewnętrzny margines.

Dostępne wartości dla właściwości padding-right
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości prawego marginesu wewnętrznego
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości padding-right
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość padding-right możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
animowanie tak
Interpretacja właściwości padding-right
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość padding-right pojawiła się od specyfikacji CSS1

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do zmiany wartości prawego wewnętrznego marginesu elementu HTML możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
wartość prawego wewnętrznego marginesu w tym elemencie div wynosi 250 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość padding-right wraz z wartością 250px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding-right:250px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość prawego wewnętrznego marginesu w tym elemencie div wynosi 250 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość padding-right wraz z wartością 250px
  </div>

 </body>
</html>