shape-image-threshold

Za pomocą właściwości shape-image-threshold możemy określić na podstawie jakiej wartości stopnia przezroczystości ma zostać utworzony nowy kształt obszaru unoszącego się elementu HTML, gdy wykorzystamy do tego celu właściwość shape-outside oraz funkcję url().

Dostępne wartości dla właściwości shape-image-threshold
Wartość Opis
liczba dziesiętna określenie wartości stopnia przezroczystości kształtu z danego obrazka
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości shape-image-threshold
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość shape-image-threshold możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla unoszących się elementów HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości shape-image-threshold
Przeglądarki Interpretacja
Firefox nie
Google Chrome tak
Safari
webkit
tak
Opera tak
Internet Explorer nie
Właściwość shape-image-threshold pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - kształtów CSS3

liczba dziesiętna

liczba dziesiętna - do określenia kształtu obszaru unoszącego się elementu HTML na podstawie wartości stopnia przezroczystości obrazka wskazanego przez funkcję url() oraz właściwość shape-outside możemy wykorzystać liczby z zakresu 0 - 1. Liczby dziesiętne są dopuszczalne (np. 0.55). Wartość 1 oznacza brak przezroczystości, a wartość 0 pełną przezroczystość.

Przykład
float
ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML

element unoszacy unosi się w lewą stronę, ponieważ została do niego dodana właściwość float wraz z wartością left, kształt obszaru wspomnianego unoszącego się w lewą stronę elementu HTML został ustalony na podstawie przezroczystego obszaru obrazka, który został wskazany za pomocą właściwości shape-outside, funkcji url() oraz wartości 'http://webkod.pl/img/shape2.png' , tylko obszar, którego wartość przezroczystości jest większa niż 0.5 zostanie wykorzystany do utworzenia wspomnianego kształtu obszaru dla unoszącego się elementu HTML, ponieważ do danego unoszącego się elementu HTML została dodana właściwość shape-image-threshold wraz z wartością 0.5

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   #unoszacy {
    float:left;
    shape-outside:url('http://webkod.pl/img/shape2.png');
    -webkit-shape-outside:url('http://webkod.pl/img/shape2.png');
    shape-image-threshold:0.5;
    -webkit-shape-image-threshold:0.5;
    width:150px;
    height:150px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="unoszacy">float</div>
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
  </div>

 </body>
</html>