background-position

Za pomocą właściwości background-position możemy precyzyjniej określić pozycję obrazka w tle danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości background-position
Wartość Opis
x y określenie pozycji tła obrazkowego w poziomie oraz w pionie
x1 x2 y1 y2 określenie pozycji tła obrazkowego w poziomie oraz w pionie względem krawędzi
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości background-position
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość background-position możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0 0
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości background-position
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak Internet Explorer 8 oraz jego wcześniejsze wersje interpretują tylko jedną lub dwie wartości.
Właściwość background-position pojawiła się od specyfikacji CSS1
Zobacz również:
Duszki CSS - Kurs CSS Dział IV
CSS3 - Tworzymy ruchome tło w elemencie HTML - Kurs CSS Dział IV

pozycja w poziomie oraz w pionie

pozycja w poziomie oraz w pionie - do określenia pozycji obrazka, który został dodany do tła danego elementu HTML, możemy wykorzystać jedną lub dwie wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| x | y |
x - określa poziomą pozycję obrazka, który został dodany do tła interesującego nas elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Wartości dodatnie odsuwają od lewej krawędzi elementu HTML w prawo. Wartości ujemne odsuwają od lewej krawędzi elementu HTML w lewo. Do określenia wartości x możemy wykorzystać również kombinacje kierunków.
y - wartość ta nie jest wymagana. Wartość y określa pionową pozycję obrazka, który został dodany do tła interesującego nas elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Wartości dodatnie odsuwają od górnej krawędzi elementu HTML do dołu. Wartości ujemne odsuwają od górnej krawędzi elementu HTML do góry. Do określenia wartości y możemy wykorzystać również kombinacje kierunków. Wartością domyślną wartości y jest wartość center (w przypadku gdy podamy tylko wartość x).
Przykład
obrazek znajdujący się w tle tego elementu div zmienił swoją pozycję, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-position wraz z następującymi wartościami: 180px 10px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    background-image:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
    background-repeat:no-repeat;
    background-position:180px 10px;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   obrazek znajdujący się w tle tego elementu div zmienił swoją pozycję, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-position wraz z następującymi wartościami: 180px 10px
  </div>

 </body>
</html>

pozycja w poziomie oraz w pionie względem krawędzi

pozycja w poziomie oraz w pionie względem krawędzi - do określenia pozycji obrazka, który został dodany do tła danego elementu HTML, możemy wykorzystać trzy lub cztery wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| x1 | x2 | y1 | y2 |
x1 - określa krawędź, do której ma zostać przesunięty obrazek, który został dodany do interesującego nas elementu HTML. Do dyspozycji mamy cztery wartości: left, right, top, bottom. Gdy podamy wartość left lub right, nie możemy ponownie użyć wartości left oraz right dla wartości y1. Podobna sytuacja tyczy się wartości top oraz bottom.
x2 - określa o ile od krawędzi elementu HTML, która została określona przez wartość x1 ma zostać odsunięty obrazek, który został dodany do tła interesującego nas elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
y1 - określa krawędź, do której ma zostać przesunięty obrazek, który został dodany do interesującego nas elementu HTML. Do dyspozycji mamy cztery wartości: left, right, top, bottom. Gdy podamy wartość left lub right, nie możemy ponownie użyć wartości left oraz right dla wartości x1. Podobna sytuacja tyczy się wartości top oraz bottom. Możemy również skorzystać z wartości center, lecz tylko jeżeli pominiemy wartość y2.
y2 - wartość ta nie jest wymagana. Wartość y2 określa o ile od krawędzi elementu HTML, która została określona przez wartość y1 ma zostać odsunięty obrazek, który został dodany do tła interesującego nas elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Wartością domyślną wartości y2 jest wartość 0.
Przykład
obrazek znajdujący się w tle tego elementu div zmienił swoją pozycję, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-position wraz z następującymi wartościami: right 15px bottom 15px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background-color:#DFF;
    background-image:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png');
    background-repeat:no-repeat;
    background-position:right 15px bottom 15px;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   obrazek znajdujący się w tle tego elementu div zmienił swoją pozycję, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background-position wraz z następującymi wartościami: right 15px bottom 15px
  </div>

 </body>
</html>