Ostatnio edytowany:

body

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu body

Element body reprezentuje część BODY dokumentu HTML, czyli drugą główną część dokumentu HTML. Zazwyczaj w zawartości reprezentowanej przez element body znajdują się elementy HTML, których zawartość reprezentuje treść, która może zostać zauważona przez użytkownika w oknie przeglądarki internetowej.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie body

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • jako drugi element dziecko elementu html

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <!-- pierwszy element dziecko elementu "html" -->
    <!-- miejsce na pozostały kod części HEAD -->
   </head>
  
   <body>
    <!-- drugi element dziecko elementu "html" -->
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "body" jest element "html", dla którego wspomniany element "body" jest drugim elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "html", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "body".

kontekst wewnętrzny
 • zawartość opływająca

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
   </head>
  
   <body>
    <h1>Owoce</h1>
  
    <article>
     <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
     <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
    </article>
   </body>
  </html>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "body" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "h1" oraz element "article", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "body".

wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <body> ... </body>
pominięcie tagu na początku
 • tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli dany element body nie zawiera w swoim kontekście wewnętrznym niczego lub jeżeli pierwszą rzeczą, którą reprezentuje dany element body nie jest ciąg znaków w formie białego znaku lub w formie komentarza języka HTML lub jeżeli pierwszym elementem HTML, który występuje w kontekście wewnętrznym danego elementu body nie jest element link, element meta, element style, element script lub element template
pominięcie tagu na końcu
 • tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie body nie występuje ciąg znaków w formie komentarza języka HTML
CSS display
 • block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu body

body {
 display:block;
 margin:8px;
}

Interpretacja elementu body

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak