Selektor :after

Selektor :after - może być wykorzystany do dodania dodatkowej treści, do każdego typu elementu, który podaliśmy. Treść zostanie dodana na końcu zawartości każdego elementu, odszukanego przez selektor.

Wzór selektora :after

:after {
 właściwość:wartość;
}

Selektor :after możemy również zapisywać za pomocą dwóch dwukropek, czyli ::after, dzięki czemu możemy łatwiej odróżnić, w naszym kodzie, selektory pseudoelementów od selektorów pseudoklas, jednak raczej zaleca się posługiwaniem jednym dwukropkiem.

Przykładowa reguła CSS - selektor :after

div:after {
 content:" | Dodany tekst |";
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div:after Na końcu zawartości każdego elementu div w danym dokumencie HTML
content dodaj tekst
" | Dodany tekst |" | Dodany tekst |
color o kolorze
red czerwonym

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :after

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div:after {
    content:" | Dodany tekst |";
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>do końcowej zawartości tego elementu - div - został dodany tekst</div>
  <div>do końcowej zawartości tego elementu - div - został również dodany tekst</div>
  <span>do końcowej zawartości tego elementu - span - nie został dodany tekst, ponieważ ten element nie jest elementem - div</span>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

do końcowej zawartości tego elementu - div - został dodany tekst | Dodany tekst |
do końcowej zawartości tego elementu - div - został również dodany tekst | Dodany tekst |

do końcowej zawartości tego elementu - span - nie został dodany tekst, ponieważ ten element nie jest elementem - div
Interpretacja selektora :after
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 8+ tak, lecz od wersji 8
Selektor istnieje od specyfikacji CSS2