Selektor atrybutu o danej wartości

Selektor atrybutu o danej wartości - tworzymy za pomocą nazwy atrybutu, którą umieszczamy w nawiasie kwadratowym wraz z podaną wartością, którą ma zawierać dany atrybut. Selektor odwołuje się do każdego elementu, który zawiera w sobie podany typ atrybutu o dokładnie danej wartości.

Wzór selektora atrybutu o danej wartości

[atrybut="wartość"] {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor atrybutu o danej wartości

[title="opis"] {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
title Do każdego elementu w danym dokumencie HTML, którego wartość atrybutu title
= jest równa
"opis" wartości opis
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor atrybutu o danej wartości

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   [title="opis"] {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p title="opis">
   tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element posiada atrybut "title" o wartości "opis"
  </p>

  <p title="to jest opis">
   tekst w tym elemencie nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element posiada atrybut "title" o wartości "to jest opis", a nie "opis"
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element posiada atrybut "title" o wartości "opis"

tekst w tym elemencie nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element posiada atrybut "title" o wartości "to jest opis", a nie "opis"

Interpretacja selektora atrybutu o danej wartości
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS2