font-variant

Za pomocą właściwości font-variant możemy zmienić wariant wyświetlanej czcionki tekstu w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości font-variant
Wartość Opis
small-caps zamiana małych liter czcionki tekstu na małe drukowane litery
normal czcionka tekstu bez małych drukowanych liter
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości font-variant
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość font-variant możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • normal
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości font-variant
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość font-variant pojawiła się od specyfikacji CSS1

small-caps

small-caps - małe litery czcionki tekstu w danym elemencie HTML zostaną zamienione na małe drukowane litery.

Przykład
Małe Litery Czcionki Tekstu W Tym Elemencie P Zostały Zamienione Na Małe Drukowane Litery, Ponieważ Do Wspomnianego Elementu P Została Dodana Właściwość font-variant Wraz Z Wartością small-caps
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    font-variant:small-caps;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   Małe Litery Czcionki Tekstu W Tym Elemencie P Zostały Zamienione Na Małe Drukowane Litery, Ponieważ Do Wspomnianego Elementu P Została Dodana Właściwość font-variant Wraz Z Wartością small-caps
  </p>

 </body>
</html>

normal

normal - małe litery czcionki tekstu w danym elemencie HTML nie zostaną zamienione na małe drukowane litery. Jest to wartość domyślna.

Przykład
Domyślnie Czcionka Tekstu Umieszczonego W Elemencie HTML Nie Posiada Żadnego Dodatkowego Wariantu Wyświetlania
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   Domyślnie Czcionka Tekstu Umieszczonego W Elemencie HTML Nie Posiada Żadnego Dodatkowego Wariantu Wyświetlania
  </p>

 </body>
</html>