margin

Za pomocą właściwości margin możemy dodać do elementu HTML zewnętrzne marginesy.

Dostępne wartości dla właściwości margin
Wartość Opis
kilka wartości marginesów zewnętrznych określenie wartości marginesów zewnętrznych za pomocą kombinacji wartości
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości margin
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość margin możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0
 • Możliwe wyjątki: body
animowanie tak
Interpretacja właściwości margin
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość margin pojawiła się od specyfikacji CSS1

kilka wartości marginesów zewnętrznych

kilka wartości marginesów zewnętrznych - do zmiany wartości zewnętrznych marginesów możemy użyć wartości wyrażonych w pikselach bądź w innych jednostkach występujących w CSS (możemy również używać ujemnych wartości). Poznaj więcej jednostek CSS.

Pod spodem zostały zaprezentowane możliwe sposoby podawania wartości dla poszczególnych zewnętrznych marginesów elementu HTML.
Wartość Znaczenie Rezultat
50px wszystkie cztery marginesy zewnętrzne będą miały wartość 50px wartości wewnętrznych marginesów elementu HTML
50px 25px górny i dolny 50px
prawy i lewy 25px
wartości wewnętrznych marginesów elementu HTML
50px 25px 40px górny 50px
prawy i lewy 25px
dolny 40px
wartości wewnętrznych marginesów elementu HTML
50px 25px 40px 10px górny 50px
prawy 25px
dolny 40px
lewy 10px
wartości wewnętrznych marginesów elementu HTML
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 margin:5px 10px 15px 20px;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 margin-top:5px;
 margin-right:10px;
 margin-bottom:15px;
 margin-left:20px;
}
Przykład
wartość wszystkich zewnętrznych marginesów w tym elemencie div wynosi 50 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość margin wraz z wartością 50px
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    margin:50px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   wartość wszystkich zewnętrznych marginesów w tym elemencie div wynosi 50 pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość margin wraz z wartością 50px
  </div>

 </body>
</html>