Ostatnio edytowany:

var

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu var

Element var reprezentuje zawartość, którą powinna być treść stanowiąca wielkość fizyczną, zmienną matematycznego wyrażenia, zmienną komputerowego wyrażenia, argument funkcji lub parametr funkcji.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie var

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

Przykładowy Kod HTML

<p>
  Zmienna <var>x</var> jest równa pięć.
</p>

Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "var" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "var".

kontekst wewnętrzny
zawartość frazowana

Przykładowy Kod HTML

<p>
  Zmienna <var>x</var> jest równa pięć.
</p>

Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "var" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli znak "x", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "var".

wymagane elementy dzieci

brak

wymagane atrybuty

brak

składnia HTML

<var> ... </var>

pominięcie tagu na początku

nigdy

pominięcie tagu na końcu

nigdy

CSS display

inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu var

var {
  font-style:italic;
}

Interpretacja elementu var

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak