Ostatnio edytowany:

var

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "var"

Element var reprezentuje zawartość, którą powinna być treść stanowiąca wielkość fizyczną, zmienną matematycznego wyrażenia, zmienną komputerowego wyrażenia, argument funkcji lub parametr funkcji.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "var"

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

  Przykładowy Kod HTML

  <p>
   Zmienna <var>x</var> jest równa pięć.
  </p>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "var" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "var".
kontekst wewnętrzny
 • zawartość frazowana

  Przykładowy Kod HTML

  <p>
   Zmienna <var>x</var> jest równa pięć.
  </p>
  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "var" jest wyłącznie tekst. Wspomniany tekst jest jednym z elementów, które należą do kategorii zawartość frazowana, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli znak "x", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "var".
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <var> ... </var>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "var"

var {
 font-style:italic;
}

Interpretacja elementu "var"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak
Edge
tak