box-shadow

Za pomocą właściwości box-shadow możemy dodać do elementu HTML efekt cienia.

Dostępne wartości dla właściwości box-shadow
Wartość Opis
wzór wartości cienia określenie cienia elementu za pomocą wzoru
kilka cieni określenie kilku cieni elementu
none usunięcie cienia elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości box-shadow
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość box-shadow możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • none
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości box-shadow
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 9+ tak, lecz od wersji 9
Właściwość box-shadow pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz również:
CSS3 - Cień tekstu oraz cień elementu HTML - Kurs CSS Dział I

wzór wartości cienia

wzór wartości cienia - do określenia cienia dla elementu HTML możemy wykorzystać dwie lub więcej wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| x | y | rozmycie | rozmiar | kolor | inset |
x - określa przesunięcie w poziomie cienia. Wartości dodatnie przesuwają w prawo. Wartości ujemne przesuwają w lewo. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
y - określa przesunięcie w pionie cienia. Wartości dodatnie przesuwają do dołu. Wartości ujemne przesuwają do góry. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px).
rozmycie - wartość ta nie jest wymagana. Wartość rozmycie określa intensywność rozmycia cienia. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Wartością domyślną wartości rozmycie jest wartość 0, która określa brak rozmycia cienia.
rozmiar - wartość ta nie jest wymagana. Wartość rozmiar określa rozmiar cienia. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px). Wartości dodatnie powiększają cień. Wartości ujemne pomniejszają cień. Wartością domyślną wartości rozmiar jest wartość 0, która oznacza brak zmiany rozmiaru cienia.
kolor - wartość ta nie jest wymagana. Wartość kolor określa kolor cienia. Poznaj sposoby zapisywania kolorów w języku CSS. Wartością domyślną wartości kolor jest wartość właściwości color, jaka została ustalona dla danego elementu HTML.
inset - wartość ta nie jest wymagana. Wartość inset podajemy tylko w przypadku gdy chcemy, aby cień znalazł się wewnątrz elementu HTML.
Przykład
ten element div posiada cień, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość box-shadow wraz z następującymi wartościami: 6px 6px 6px -1px #000
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    box-shadow:6px 6px 6px -1px #000;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div posiada cień, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość box-shadow wraz z następującymi wartościami: 6px 6px 6px -1px #000
  </div>

 </body>
</html>

kilka cieni

kilka cieni - możemy określić wartości dla kilku cieni elementu jednocześnie. Każdą taką grupę wartości, które określają jeden cień, oddzielamy przecinkiem.

Przykład
ten element div posiada kilka cieni, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość box-shadow wraz z następującymi wartościami: 6px 6px 6px -1px #000, 12px 12px 6px -1px #F00
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    box-shadow:6px 6px 6px -1px #000, 12px 12px 6px -1px #F00;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   ten element div posiada kilka cieni, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość box-shadow wraz z następującymi wartościami: 6px 6px 6px -1px #000, 12px 12px 6px -1px #F00
  </div>

 </body>
</html>

none

none - usunięcie efektu cienia z elementu HTML. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie element HTML nie posiada cienia
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   domyślnie element HTML nie posiada cienia
  </div>

 </body>
</html>