transition

Za pomocą właściwości transition możemy jednocześnie użyć kilku wartości opisujących właściwości efektu przejścia dla danego elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości transition
Wartość Opis
wzór wartości efektu przejścia określenie wyglądu efektu przejścia za pomocą wzoru
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości transition
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość transition możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartości domyślne
 • takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość transition
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości transition
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość transition pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - efektu przejścia CSS3
Zobacz również:
Poznajemy właściwości efektu przejścia - transition CSS3 - Kurs CSS Dział I

wzór wartości efektu przejścia

wzór wartości efektu przejścia - do określenia kilku cech efektu przejścia możemy wykorzystać kilka wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| property | duration | timing-function | delay |
property - określa właściwości CSS, które mają brać udział w efekcie przejścia, czyli właściwość transition-property.
duration - określa czas trwania efektu przejścia, czyli właściwość transition-duration.
timing-function - określa tempo efektu przejścia, czyli właściwość transition-timing-function.
delay - określa określa opóźnienie lub przyspieszenie efektu przejścia, czyli właściwość transition-delay.
Według wzoru podanego powyżej należy podawać kolejne wartości dla właściwości transition. Można pominąć niektóre z nich, ale zawsze należy podać duration. Gdy pominiemy niektóre wartości to w ich miejsce zostanie dodana wartość domyślna należąca do danej właściwości CSS.
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 transition:background-color 2s linear 100ms,
       color 1s linear 200ms;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 transition-property:background-color, color;
 transition-duration:2s, 1s;
 transition-timing-function:linear, linear;
 transition-delay:100ms, 200ms;
}
Przykład
najedź na mnie kursorem myszki

efekt przejścia, który został dodany do elementu div, ma swoje indywidualne cechy, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość transition wraz z następującymi wartościami: 2s linear 200ms

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:40%;
    height:120px;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    transition:2s linear 200ms;
   }

   div:hover {
    width:90%;
    background-color:#F00;
    color:#FFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   najedź na mnie kursorem myszki
  </div>

 </body>
</html>