Selektor identyfikatora

Selektor identyfikatora - tworzymy za pomocą znaku # (hasha), po którym podajemy swoją wymyśloną nazwę. Selektor odwołuje się do elementu, którego wartość atrybutu id będzie naszą wymyśloną nazwą.

Uwaga W jednym dokumencie HTML nie mogą wystąpić dwa elementy HTML o takiej samej wartości id, ponieważ będzie to traktowane jako błąd.

Zasady tworzenia własnych nazw w języku CSS
nie rozpoczynamy ich od cyfr
nie używamy znaków specjalnych, dozwolone są myślniki - i podkreślenia _
nie używamy polskich liter
duże litery stwarzają różnicę (Nazwa i nazwa, to są dwie różne wartości)

Wzór selektora identyfikatora

#nazwa {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor identyfikatora

#twoja_nazwa {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
# Do elementu w danym dokumencie HTML, który zawiera w sobie atrybut id
twoja_nazwa o wartości twoja_nazwa
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor identyfikatora

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   #twoja_nazwa {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="twoja_nazwa">
   tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element posiada atrybut "id" o wartości "twoja_nazwa"
  </div>

  <p>
   ten element nie posiada żadnego atrybutu "id"
  </p>

  <div id="inna_nazwa">
   tekst w tym elemencie nie jest koloru czerwonego, ponieważ wartością jego atrybutu "id" nie jest wartość "twoja_nazwa"
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

tekst w tym elemencie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element posiada atrybut "id" o wartości "twoja_nazwa"

ten element nie posiada żadnego atrybutu "id"

tekst w tym elemencie nie jest koloru czerwonego, ponieważ wartością jego atrybutu "id" nie jest wartość "twoja_nazwa"
Interpretacja selektora identyfikatora
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS1