column-width

Za pomocą właściwości column-width możemy ustalić szerokość kolumn jakie mają powstać w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości column-width
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości szerokości kolumn
auto domyślna wartość szerokości kolumn
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości column-width
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość column-width możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz bez wartości auto
Interpretacja właściwości column-width
Przeglądarki Interpretacja
Firefox
-moz-
tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość column-width pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - układu kolumnowego CSS3

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia szerokości kolumn jakie mają powstać w danym elemencie możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

zawartość elementu p została podzielona na kilka kolumn o szerokości 150 pikseli każda, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość column-width wraz z wartością 150px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    column-width:150px;
    -moz-column-width:150px; /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -webkit-column-width:150px; /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
  </p>

 </body>
</html>

auto

auto - jest to wartość domyślna. W elemencie nie powstanie żadna kolumna lub szerokość kolumn zostanie automatycznie ustalona przez przeglądarkę internetową (w przypadku gdy użyjemy właściwość columns tylko z wartością określającą ilość kolumn).

Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

domyślnie zawartość elementu HTML nie jest dzielona na kolumny

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
  </p>

 </body>
</html>