shape-margin

Za pomocą właściwości shape-margin możemy określić dodatkowe zewnętrzne marginesy dla nowego kształtu obszaru unoszącego się elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości shape-margin
Wartość Opis
wartość określenie własnej wartości marginesów zewnętrznych dla nowego kształtu obszaru unoszącego się elementu HTML
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości shape-margin
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość shape-margin możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla unoszących się elementów HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • 0
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości shape-margin
Przeglądarki Interpretacja
Firefox nie
Google Chrome tak
Safari
webkit
tak
Opera tak
Internet Explorer nie
Właściwość shape-margin pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - kształtów CSS3

wartość wyrażona w dostępnej jednostce

wartość - do określenia własnej wartości marginesów zewnętrznych dla nowego kształtu obszaru unoszącego się elementu HTML możemy użyć wartości wyrażonych w różnych jednostkach występujących w CSS.

Przykład
float
ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML

element unoszacy unosi się w lewą stronę, ponieważ została do niego dodana właściwość float wraz z wartością left, kształt obszaru wspomnianego unoszącego się w lewą stronę elementu HTML przypomina okrąg, ponieważ do wspomnianego elementu unoszacy została dodana właściwość shape-outside wraz z funkcją circle(), w której to funkcji została użyta wartość 60px, dodatkowo dla wspomnianego kształtu zostały utworzone marginesy zewnętrzne o wartości 20 pikseli, ponieważ do unoszącego się elementu HTML została dodana właściwość shape-margin wraz z wartością 20px

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }

   #unoszacy {
    float:left;
    shape-outside:circle(60px);
    -webkit-shape-outside:circle(60px);
    shape-margin:20px;
    -webkit-shape-margin:20px;
    width:150px;
    height:150px;
    background-color:#5DD;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">
   <div id="unoszacy">float</div>
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
   ten tekst został umieszczony obok obszaru unoszącego się elementu HTML
  </div>

 </body>
</html>