Selektor :lang

Selektor :lang - odwołuje się do każdego elementu podanego typu, który zawiera w sobie atrybut lang o podanym symbolu języka.

Wzór selektora :lang

:lang(język) {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :lang

div:lang(pl) {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div:lang(pl) Do każdego elementu div w danym dokumencie HTML, który zawiera w sobie atrybut lang o wartości pl
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :lang

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div:lang(pl) {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div lang="pl">Polski</div>
  <div lang="fr">Niemiecki</div>
  <div lang="en-US">Angielski</div>
  <div lang="pl">Polski</div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

Polski
Niemiecki
Angielski
Polski
Interpretacja selektora :lang
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer 8+ tak, lecz od wersji 8
Selektor istnieje od specyfikacji CSS2