animation

Za pomocą właściwości animation możemy jednocześnie użyć kilku wartości opisujących właściwości animacji dla danego elementu HTML, co pozwala skrócić nieco nasz kod.

Dostępne wartości dla właściwości animation
Wartość Opis
wzór wartości animacji określenie wyglądu animacji za pomocą wzoru
kilka animacji określenie kilku animacji w elemencie
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości animation
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość animation możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartości domyślne
 • takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość animation
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości animation
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość animation pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - animacji CSS3
Zobacz również:
Poznajemy właściwości animacji - animation CSS3 - Kurs CSS Dział I
Animowane elementy HTML - CSS3 - Kurs CSS Dział IV

wzór wartości animacji

wzór wartości animacji - do określenia kilku cech animacji możemy wykorzystać kilka wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| name | duration | timing-function | delay | iteration-count | direction | fill-mode | play-state |
name - określa nazwę animacji , czyli właściwość animation-name.
duration - określa czas trwania animacji, czyli właściwość animation-duration.
timing-function - określa tempo animacji, czyli właściwość animation-timing-function.
delay - określa opóźnienie lub przyspieszenie animacji, czyli właściwość animation-delay.
iteration-count - określa ilość powtórzeń animacji, czyli właściwość animation-iteration-count.
direction - określa kierunek rozpoczęcia lub powtarzania animacji, czyli właściwość animation-direction.
fill-mode - określa wygląd elementu HTML przed rozpoczęciem lub zakończeniem animacji, czyli właściwość animation-fill-mode.
play-state - określa wstrzymanie lub wznowienie animacji, czyli właściwość animation-play-state.
Według wzoru podanego powyżej należy podawać kolejne wartości dla właściwości animation. Można pominąć niektóre z nich, ale zawsze należy podać name oraz duration. Gdy pominiemy niektóre wartości to w ich miejsce zostaną dodane wartości domyślne należące do danej właściwości CSS.
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 animation:naszaAnimacja 4s linear 1s 3 reverse forwards paused;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 animation-name:naszaAnimacja;
 animation-duration:4s;
 animation-timing-function:linear;
 animation-delay:1s;
 animation-infinite:3;
 animation-alternate:reverse;
 animation-fill-mode:forwards;
 animation-play-state:paused;
}
Przykład
div

animacja moja_animacja, która została dodana do elementu div, ma swoje indywidualne cechy, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation wraz z następującymi wartościami: moja_animacja 4s linear infinite alternate forwards running

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;
    animation:moja_animacja 4s linear infinite alternate forwards running;
    -webkit-animation:moja_animacja 4s linear infinite alternate forwards running; /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   }

   @keyframes moja_animacja
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja_animacja
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>

kilka animacji

kilka animacji - możemy określić wartości dla kilku animacji jednocześnie. Każdą taką grupę wartości, które określają jedną animację, oddzielamy przecinkiem.

/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 animation:moja1 4s linear 1s infinite alternate forwards,
      moja2 1s ease-in 0s infinite normal backwards;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 animation-name:moja1, moja2;
 animation-duration:4s, 1s;
 animation-timing-function:linear, ease-in;
 animation-delay:1s, 0s;
 animation-infinite:infinite, infinite;
 animation-alternate:alternate, normal;
 animation-fill-mode:forwards, backwards;
}
Przykład
div

do przykładowego elementu div zostały dodane dwie różne animację, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość animation wraz z następującymi wartościami: moja1 4s linear 1s infinite alternate forwards, moja2 1s ease-in 0s infinite normal backwards

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    width:200px;
    border:1px solid black;
    text-align:center;
    background-color:#DFF;
    animation:moja1 4s linear 1s infinite alternate forwards, moja2 1s ease-in 0s infinite normal backwards;
    -webkit-animation:moja1 4s linear 1s infinite alternate forwards, moja2 1s ease-in 0s infinite normal backwards; /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   }

   @keyframes moja1
   {
    0% { transform:translateX(0); }
    100% { transform:translateX(300%); }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja1
   {
    0% { -webkit-transform:translateX(0); }
    100% { -webkit-transform:translateX(300%); }
   }

   @keyframes moja2
   {
    0% { background-color:white; }
    100% { background-color:red; }
   }

   /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
   @-webkit-keyframes moja2
   {
    0% { background-color:white; }
    100% { background-color:red; }
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>div</div>

 </body>
</html>