Ostatnio edytowany:

dt

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu dt

Element dt reprezentuje zawartość, którą powinna być treść zagadnienia listy zagadnień reprezentowanej przez element dl.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie dt

kategoria ogólna
 • brak
kontekst zewnętrzny
 • jako element dziecko elementu dl (przed ewentualnym elementem dt lub przed elementem dd)

  Przykładowy Kod HTML

  <dl>
   <dt>Jeden z kolorów nieba?</dt>
   <dd>Niebieski</dd>
  </dl>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "dt" jest element "dl", dla którego wspomniany element "dt" jest elementem dzieckiem. Ponadto wspomniany element "dt" występuje przed elementem "dd", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "dl", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "dt".

  Przykładowy Kod HTML

  <dl>
   <dt>Kolor cytryny</dt>
   <dt>Kolor słońca</dt>
   <dd>Żółty</dd>
  </dl>

  Kontekstem zewnętrznym pierwszego przykładowego elementu "dt" jest element "dl", dla którego wspomniany element "dt" jest elementem dzieckiem. Ponadto wspomniany element "dt" występuje przed elementem "dt", który występuje przed elementem "dd", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "dl", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla poszczególnych elementów "dt".

kontekst wewnętrzny
 • zawartość opływająca, lecz nie następujące elementy HTML jako elementy potomkowie: header, footer, elementy HTML należące do kategorii nagłówek zawartości, elementy HTML należące do kategorii sekcja zawartości

  Przykładowy Kod HTML

  <dl>
   <dt>
    <dfn>HyperText Markup Language</dfn>
    <img src="logo-01.png" alt="HTML5">
   </dt>
   <dd>
    Jeden z języków służący do budowy stron internetowych.
   </dd>
  </dl>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "dt" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca oraz które nie są zakazanym kontekstem wewnętrznym elementu "dt", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "dfn" oraz element "img", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "dt".

wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <dt> ... </dt>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie dt występuje inny element dt lub element dd
CSS display
 • block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu dt

dt {
 display:block;
}

Interpretacja elementu dt

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak