perspective-origin

Za pomocą właściwości perspective-origin możemy manipulować położeniem punktu środka perspektywy danego elementu HTML. Właściwość ta oddziałuje na element HTML, do którego została dodana perspektywa za pomocą właściwości perspective.

Dostępne wartości dla właściwości perspective-origin
Wartość Opis
x y określenie położenia punktu środka perspektywy
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości perspective-origin
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość perspective-origin możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit brak
wartość domyślna
 • 50% 50%
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak
Interpretacja właściwości perspective-origin
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari
-webkit-
tak
Opera tak
Internet Explorer tak, lecz od wersji 10
Właściwość perspective-origin pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - przekształceń 3D CSS3
Zobacz również:
CSS3 - Manipulacja punktem środka perspektywy - Kurs CSS Dział I

przesunięcie punktu środka perspektywy

przesunięcie punktu środka perspektywy - do określenia przesunięcia punktu środka perspektywy elementu HTML możemy wykorzystać jedną lub dwie wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| x | y |
x - określa wartość przesunięcia punktu środka perspektywy w poziomie od lewej krawędzi danego elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px) lub też kierunków. Wartością domyślną wartości x jest wartość 50%.
y - wartość ta nie jest wymagana. Wartość y określa wartość przesunięcia punktu środka perspektywy w pionie od górnej krawędzi danego elementu HTML. Wartość tą możemy wyrazić, np. za pomocą pikseli (px) lub też kierunków. Wartością domyślną wartości y jest wartość 50%.
Przykład
element - div - rodzic
element - div - dziecko

punkt środka perspektywy, która została utworzona w elemencie div - rodzic, zmienił swoje położenie, ponieważ do wspomnianego elementu div - rodzic została dodana właściwość perspective-origin wraz z następującymi wartościami: 100% 0

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   #rodzic {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    perspective:300px;
    perspective-origin:100% 0;

    /* zapis dla przeglądarki Safari */
    -webkit-perspective:300px;
    -webkit-perspective-origin:100% 0;
   }

   #dziecko {
    background-color:#5DD;
    padding:15px;
    transform:rotateX(30deg);
    -webkit-transform:rotateX(30deg); /* zapis dla przeglądarki Safari */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div id="rodzic">element - div - rodzic
   <div id="dziecko">element - div - dziecko</div>
  </div>

 </body>
</html>