Selektor braci

Selektor braci - tworzymy przynajmniej za pomocą dwóch selektorów, przy czym ten drugi ma być jednym z braci tego pierwszego, to znaczy, że ma występować po elemencie, który został wskazany przez pierwszy selektor. Selektor odwołuje się do każdego elementu podanego typu (brata), który występuje po pierwszym podanym przez nas selektorze. Pomiędzy dwoma selektorami należy postawić znak ~.

Wzór selektora braci

selektor ~ brat {
 właściwość:wartość;
}

Nasz zapis może również być zbudowany z większej liczby braci, np. selektor ~ brat1 ~ brat2, czyli np. div ~ div ~ div.

Przykładowa reguła CSS - selektor braci

div ~ span {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div ~ span Do każdego elementu span w danym dokumencie HTML, który występuje po elemencie div
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor braci

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div ~ span {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>to jest element - div</div>
  <span>tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest jednym z braci elementu - div</span><br><br>

  <div>to jest element - div</div>
  <span>tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest jednym z braci elementu - div</span><br>
  <span>tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest jednym z braci elementu - div</span>

  <p>
   <span>tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - p - a więc nie może być jednym z braci elementu - div - który wystąpił przed wspomnianym elementem - p</span>
  </p>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

to jest element - div
tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest jednym z braci elementu - div

to jest element - div
tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest jednym z braci elementu - div
tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest jednym z braci elementu - div

tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - p - a więc nie może być jednym z braci elementu - div - który wystąpił przed wspomnianym elementem - p

Interpretacja selektora braci
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3