Ostatnio edytowany:

html

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "html"

Element html reprezentuje korzeń dokumentu HTML, czyli pierwszy, a zarazem jedyny element HTML, który tworzy główną strukturę dokumentu HTML, czyli strukturę zbudowaną z elementu html oraz ze wszystkich pozostałych elementów HTML znajdujących się w zawartości wspomnianego elementu html.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "html"

kategoria ogólna
 • brak
kontekst zewnętrzny
 • wszędzie tam gdzie dopuszczalne jest utworzenie kodu HTML lub jego fragmentu

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <!-- miejsce na pozostały kod części HEAD -->
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "html" jest przypuszczalnie plik, który może zawierać w sobie kod języka HTML, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli plik, który może zawierać w sobie kod języka HTML, jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "html".

  Przykładowy Kod HTML

  <iframe srcdoc="
  <html>
   <head>
    <!-- miejsce na pozostały kod części HEAD -->
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>
  "></iframe>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "html" jest atrybut "srcdoc" elementu "iframe", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli atrybut "srcdoc" elementu "iframe", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "html".
kontekst wewnętrzny
 • dokładnie jeden element head, po którym musi wystąpić dokładnie jeden element body

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <!-- miejsce na pozostały kod części HEAD -->
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>
  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "html" jest dokładnie jeden element "head", po którym występuje dokładnie jeden element "body", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli dokładnie jeden element "head", po którym występuje dokładnie jeden element "body", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "html".
wymagane elementy dzieci
 • element head jako pierwszy element dziecko oraz element body jako drugi element dziecko
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <html> ... </html>
pominięcie tagu na początku
 • tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli pierwszą rzeczą, którą reprezentuje dany element html nie jest ciąg znaków w formie komentarza języka HTML
pominięcie tagu na końcu
 • tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie html nie występuje ciąg znaków w formie komentarza języka HTML
CSS display
 • block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "html"

html {
 display:block;
 overflow:auto;
}

Interpretacja elementu "html"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak Interpretuje atrybut manifest, lecz od wersji "10".
Edge
tak

Opis atrybutów elementu "html"

manifest

Przeznaczenie atrybutu "manifest"

Atrybut manifest wykorzystany wraz z elementem html określa adres zasobu internetowego, który odpowiedzialny jest za wskazanie plików, które powinny zostać wykorzystane przez przeglądarkę internetową w celu utworzenia wersji OFFLINE danego dokumentu HTML.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "manifest"

URL
Należy podać niepusty ciąg znaków w formie adresu URL.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html manifest="http://webkod.pl/content/html/podstrona-01.manifest">
<!-- KOD ŹRÓDŁOWY PLIKU - podstrona-01.manifest -->
<!--
CACHE MANIFEST
zwierze-01.png
podstrona-01.html
-->
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Galeria zdjęć zwierząt</h1>
  <img src="http://webkod.pl/content/html/zwierze-01.png" alt="lew">

 </body>
</html>

Rezultat

Zasobem internetowym odpowiedzialnym za wskazanie plików, które powinny zostać wykorzystane przez przeglądarkę internetową w celu utworzenia wersji OFFLINE przykładowego dokumentu HTML jest zasób internetowy "podstrona-01.manifest" znajdujący się pod adresem "http://webkod.pl/content/html/podstrona-01.manifest", dlatego do przykładowego elementu "html" został dodany atrybut "manifest" wraz z wartością "http://webkod.pl/content/html/podstrona-01.manifest".