Selektor dziecka

Selektor dziecka - tworzymy przynajmniej za pomocą dwóch selektorów, przy czym ten drugi ma być dzieckiem tego pierwszego, to znaczy, że ma znajdować się bezpośrednio w elemencie, który został wskazany przez pierwszy selektor. Selektor odwołuje się do każdego elementu podanego typu (dziecka), który znajduje się w pierwszym podanym przez nas selektorze i jest jego dzieckiem. Pomiędzy dwoma selektorami należy postawić znak >.

Wzór selektora dziecka

selektor > dziecko {
 właściwość:wartość;
}

Nasz zapis może również być zbudowany z większej liczby dzieci, np. selektor > dziecko1 > dziecko2, czyli np. ul > li > a.

Przykładowa reguła CSS - selektor dziecka

div > span {
 color:red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
div > span Do każdego elementu span w danym dokumencie HTML, który znajduję się bezpośrednio w elemencie div
color dodaj właściwość, która zmieni kolor tekstu
red na czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor dziecka

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   div > span {
    color:red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   <span>tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - div</span>

   <p>
    <span>tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - p - a nie elementu - div</span>
   </p>
  </div>


  <p>
   <span>tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - p - a nie elementu - div</span>
  </p>


  <div>
   <span>tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - div</span><br>
   <span>tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - div</span>
  </div>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - div

tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - p - a nie elementu - div

tekst w tym elemencie - span - nie jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - p - a nie elementu - div

tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - div
tekst w tym elemencie - span - jest koloru czerwonego, ponieważ ten element - span - jest dzieckiem elementu - div
Interpretacja selektora dziecka
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Selektor istnieje od specyfikacji CSS2