Ostatnio edytowany:

del

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "del"

Element del reprezentuje zawartość, która jest nieaktualna lub która może zostać wkrótce usunięta z zawartości dokumentu HTML.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "del"

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst frazowany

  Przykładowy Kod HTML

  <p>
   Dzisiejszy dzień <del>będzie</del> był interesujący.
  </p>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "del" jest element "p". Wspomniany element "p" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst frazowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "del".
kontekst wewnętrzny
 • kontekst wewnętrzny elementu rodzica

  Przykładowy Kod HTML

  <article>
   <h1>Najpopularniejszy kolor</h1>
  
   <del>
    <p>Najpopularniejszym kolorem jak do tej pory jest kolor zielony.</p>
   </del>
  
   <p>
    Najpopularniejszym kolorem jak do tej pory jest kolor niebieski.
   </p>
  </article>
  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "del" jest wyłącznie element HTML, który jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu rodzica wspomnianego elementu "del", którym to elementem rodzicem w tym wypadku jest element "article", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "p", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "del".
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <del> ... </del>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • inline

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "del"

del {
 text-decoration:line-through;
}

Interpretacja elementu "del"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak
Edge
tak

Opis atrybutów elementu "del"

cite

Przeznaczenie atrybutu "cite"

Atrybut cite wykorzystany wraz z elementem del określa adres zasobu internetowego, z którego możemy dowiedzieć się, dlaczego zawartość, którą reprezentuje dany element del jest już nieaktualna.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "cite"

URI
Należy podać ciąg znaków w formie adresu URI.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <dl>
   <dt>Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn</dt>
   <dd>
    <del cite="http://rekord.jednostek.pl/100m">
     <p>9.69 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </del>

    <ins>
     <p>9.58 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </ins>
   </dd>
  </dl>

 </body>
</html>

Rezultat

Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn

9.69 - Usain Bolt/Jamajka

9.58 - Usain Bolt/Jamajka

Sugerowanym dla przeglądarki internetowej adresem zasobu internetowego, z którego można dowiedzieć się, dlaczego zawartość reprezentowana przez przykładowy element "del" jest już nieaktualna jest adres "http://rekord.jednostek.pl/100m", ponieważ do wspomnianego elementu "del" został dodany atrybut "cite" wraz z wartością "http://rekord.jednostek.pl/100m".

datetime

Przeznaczenie atrybutu "datetime"

Atrybut datetime wykorzystany wraz z elementem del określa datę, od której zawartość reprezentowana przez dany element del powinna być traktowana jako zawartość nieaktualna.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "datetime"

data
Należy podać ciąg znaków w formie standardu daty i czasu (standard ISO-8601).

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <dl>
   <dt>Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn</dt>
   <dd>
    <del datetime="2009-08-16">
     <p>9.69 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </del>

    <ins>
     <p>9.58 - Usain Bolt/Jamajka</p>
    </ins>
   </dd>
  </dl>

 </body>
</html>

Rezultat

Aktualny rekord świata - bieg na 100m mężczyzn

9.69 - Usain Bolt/Jamajka

9.58 - Usain Bolt/Jamajka

Sugerowaną dla przeglądarki internetowej datą, od której zawartość reprezentowana przez przykładowy element "del" powinna być traktowana przez wspomnianą przeglądarkę internetową jako zawartość nieaktualna jest data "16 sierpień 2009 roku", ponieważ do wspomnianego elementu "del" został dodany atrybut "datetime" wraz z wartością "2009-08-16".