border-left

Za pomocą właściwości border-left możemy jednocześnie określić szerokość, styl i kolor lewego obramowania elementu HTML.

Dostępne wartości dla właściwości border-left
Wartość Opis
wzór wartości lewego obramowania określenie wyglądu lewego obramowania elementu za pomocą wzoru
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości border-left
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość border-left możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartości domyślne
 • takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość border-left
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz tylko te wartości właściwości CSS należących do grupy border-left, które mogą być animowane
Interpretacja właściwości border-left
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość border-left pojawiła się od specyfikacji CSS1

wzór wartości lewego obramowania

wzór wartości lewego obramowania - do określenia lewego obramowania dla elementu HTML możemy wykorzystać jedną lub więcej wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| width | style | color |
width - określa szerokość lewego obramowania, czyli właściwość border-left-width.
style - określa styl lewego obramowania, czyli właściwość border-left-style.
color - określa kolor lewego obramowania, czyli właściwość border-left-color.
Według wzoru podanego powyżej należy podawać kolejne wartości dla właściwości border-left. Gdy pominiemy niektóre wartości to w ich miejsce zostaną dodane wartości domyślne należące do danej właściwości CSS.
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 border-left:5px solid #F00;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 border-left-width:5px;
 border-left-style:solid;
 border-left-color:#F00;
}
Przykład
lewe obramowanie tego elementu div posiada kilka cech wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-left wraz z następującymi wartościami: 5px solid #F00
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    border-left:5px solid #F00;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   lewe obramowanie tego elementu div posiada kilka cech wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość border-left wraz z następującymi wartościami: 5px solid #F00
  </div>

 </body>
</html>