column-rule

Za pomocą właściwości column-rule możemy ustalić szerokość, styl i kolor linii, która będzie oddzielać poszczególne kolumny w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości column-rule
Wartość Opis
wzór wartości linii określenie wyglądu linii oddzielającej kolumny, za pomocą wzoru
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości column-rule
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość column-rule możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartości domyślne
 • takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość column-rule
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie tak, lecz tylko te wartości właściwości CSS należących do grupy column-rule, które mogą być animowane
Interpretacja właściwości column-rule
Przeglądarki Interpretacja
Firefox
-moz-
tak
Google Chrome
-webkit-
tak
Safari
-webkit-
tak
Opera
-webkit-
tak
Internet Explorer 10+ tak, lecz od wersji 10
Właściwość column-rule pojawiła się od specyfikacji CSS3
Zobacz więcej informacji o interpretacji - układu kolumnowego CSS3

wzór wartości linii

wzór wartości linii - do określenia kilku cech linii oddzielającej kolumny możemy wykorzystać kilka wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją.

| width | style | color |
width - określa szerokość linii oddzielającej kolumny, czyli właściwość column-rule-width.
style - określa styl linii oddzielającej kolumny, czyli właściwość column-rule-style.
color - określa kolor linii oddzielającej kolumny, czyli właściwość column-rule-color.
Według wzoru podanego powyżej należy podawać kolejne wartości dla właściwości column-rule. Gdy pominiemy niektóre wartości to w ich miejsce zostanie dodana wartość domyślna należąca do danej właściwości CSS.
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 column-rule:2px dotted #F00;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 column-rule-width:2px;
 column-rule-style:dotted;
 column-rule-color:#F00;
}
Przykład
to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie

linia oddzielająca kolumny zawartości elementu p ma kilka cech wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość column-rule wraz z następującymi wartościami: 2px dotted #F00

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    column-count:3;
    column-rule:2px dotted #F00;

    /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -moz-column-count:3;
    -moz-column-rule:2px dotted #F00;

    /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera 15+ */
    -webkit-column-count:3;
    -webkit-column-rule:2px dotted #F00;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
   to jest przykładowy tekst, który wypełnia zawartość elementu - p - który został wykorzystany w tym przykładzie
  </p>

 </body>
</html>