text-align-last

Za pomocą właściwości text-align-last możemy kontrolować wyrównanie ostatniego wiersza tekstu oraz wiersza tekstu, po którym zostało umieszczone polecenie <br>.

Dostępne wartości dla właściwości text-align-last
Wartość Opis
left wyrównanie tekstu do lewego marginesu elementu
right wyrównanie tekstu do prawego marginesu elementu
center wyśrodkowanie tekstu
justify wyjustowanie tekstu
auto wyrównanie tekstu w domyślny sposób
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości text-align-last
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość text-align-last możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości text-align-last
Przeglądarki Interpretacja
Firefox
-moz-
tak
Google Chrome nie
Safari nie
Opera nie
Internet Explorer tak
Właściwość text-align-last pojawiła się od specyfikacji CSS3

left

left - ostatnia linijka wiersza tekstu lub linijka wiersza tekstu, po którym zostało umieszczone polecenie <br> zostanie wyrównana do lewego marginesu elementu HTML.

Przykład
w tym elemencie p
ostatnia linijka wiersza tekstu oraz wszystkie linijki wiersza tekstu, po których zostało umieszczone polecenie br zostały wyrównane do lewego marginesu danego elementu p, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-align-last wraz z wartością left
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-align-last:left;
    -moz-text-align-last:left; /* Dla przeglądarki Firefox */
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   w tym elemencie p<br>ostatnia linijka wiersza tekstu oraz wszystkie linijki wiersza tekstu, po których zostało umieszczone polecenie br zostały wyrównane do lewego marginesu danego elementu p, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-align-last wraz z wartością left
  </p>

 </body>
</html>

center

center - ostatnia linijka wiersza tekstu lub linijka wiersza tekstu, po którym zostało umieszczone polecenie <br> zostanie wyśrodkowana.

Przykład
w tym elemencie p
ostatnia linijka wiersza tekstu oraz wszystkie linijki wiersza tekstu, po których zostało umieszczone polecenie br zostały wyśrodkowane w danym elemencie p, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-align-last wraz z wartością center
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-align-last:center;
    -moz-text-align-last:center; /* Dla przeglądarki Firefox */
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   w tym elemencie p<br>ostatnia linijka wiersza tekstu oraz wszystkie linijki wiersza tekstu, po których zostało umieszczone polecenie br zostały wyśrodkowane w danym elemencie p, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-align-last wraz z wartością center
  </p>

 </body>
</html>

justify

justify - ostatnia linijka wiersza tekstu lub linijka wiersza tekstu, po którym zostało umieszczone polecenie <br> zostanie wyjustowana.

Przykład
w tym elemencie p
ostatnia linijka wiersza tekstu oraz wszystkie linijki wiersza tekstu, po których zostało umieszczone polecenie br zostały wyjustowane w danym elemencie p, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-align-last wraz z wartością justify
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    text-align-last:justify;
    -moz-text-align-last:justify; /* Dla przeglądarki Firefox */
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:350px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   w tym elemencie p<br>ostatnia linijka wiersza tekstu oraz wszystkie linijki wiersza tekstu, po których zostało umieszczone polecenie br zostały wyjustowane w danym elemencie p, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość text-align-last wraz z wartością justify
  </p>

 </body>
</html>

auto

auto - ostatnia linijka wiersza tekstu lub linijka wiersza tekstu, po którym zostało umieszczone polecenie <br> zostanie wyrównana w domyślny sposób (określony między innymi na podstawie wartości właściwości text-align, jednak wartością domyślną właściwości text-align-last jest wartość left, gdy wartość właściwości text-align jest wartością justify dla danego elementu HTML).

Przykład
w tym elemencie p
ostatnia linijka wiersza tekstu oraz wszystkie linijki wiersza tekstu, po których zostało umieszczone polecenie br zostały wyrównane w domyślnym kierunku
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   w tym elemencie p<br>ostatnia linijka wiersza tekstu oraz wszystkie linijki wiersza tekstu, po których zostało umieszczone polecenie br zostały wyrównane w domyślnym kierunku
  </p>

 </body>
</html>