Selektor :read-only

Selektor :read-only - wykorzystywany dla elementów formularza, które są polami tylko do odczytu. Selektor określa wygląd elementów, które są przeznaczone tylko do odczytu (nie możemy ich edytować, np. poprzez wpisanie do nich własnego tekstu, lecz możemy zobaczyć i zaznaczyć ich domyślną zawartość), czyli takich elementów formularza, które posiadają w sobie atrybut readonly o wartości readonly.

Wzór selektora :read-only

:read-only {
 właściwość:wartość;
}

Przykładowa reguła CSS - selektor :read-only

input:read-only {
 border:3px solid red;
}
Objaśnienie przykładowej reguły CSS
Oznaczenie Znaczenie
input:read-only Do każdego elementu input w danym dokumencie HTML, który jest polem formularza przeznaczonym tylko do odczytu
border dodaj właściwość, która utworzy obramowanie o następujących cechach:
3px solid red szerokość - 3 piksele, styl - solid, kolor - czerwony

Przykładowy dokument HTML, w którym został użyty selektor :read-only

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   input:read-only {
    border:3px solid red;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <form>
   <p>
    Podaj imię:
    <input type="text">
    <input type="text" readonly="readonly">
   </p>
  </form>

 </body>
</html>

Rezultat po wyświetleniu dokumentu HTML

Podaj imię:

Interpretacja selektora :read-only
Przeglądarki Interpretacja
Firefox nie
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer nie
Selektor istnieje od specyfikacji CSS3/4