word-break

Za pomocą właściwości word-break możemy ustalić miejsce przełamania wyrazów w danym elemencie HTML (na jakiej zasadzie wyrazy tekstu mają być umieszczane w następnej linii). Właściwość stworzona z myślą o znakach azjatyckich, arabskich itp.

Dostępne wartości dla właściwości word-break
Wartość Opis
break-all przełamanie za długiego tekstu, po dowolnym znaku, na końcu szerokości elementu
keep-all wyświetlenie za długiego tekstu w jednej linii
normal wyświetlenie tekstu w domyślny sposób
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości word-break
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość word-break możemy dodać do każdego elementu HTML. Efekt jest widoczny dla elementów blokowych.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • normal
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości word-break
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość word-break pojawiła się od specyfikacji CSS3

break-all

break-all - tekst będzie przełamywany po dowolnym znaku, na końcu szerokości elementu HTML.

Przykład
電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    word-break:break-all;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:350px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼
  </p>

 </body>
</html>

keep-all

keep-all - tekst niemieszczący się w szerokości elementu HTML będzie wyświetlany w jednej linii.

Przykład
نوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنن
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    word-break:keep-all;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:350px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   نوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنننوشتنن
  </p>

 </body>
</html>

normal

normal - tekst będzie przełamywany na końcu szerokości elementu HTML w domyślny sposób. Jest to wartość domyślna.

Przykład
電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:350px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼電報碼
  </p>

 </body>
</html>