Ostatnio edytowany:

div

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu div

Element div reprezentuje swoje elementy dzieci reprezentowane przez zawartość opływającą.

Element div może zostać wykorzystany przez nas w sytuacji gdy musimy z jakiegoś powodu umieścić interesującą nas zawartość opływającą w zawartości dodatkowego elementu HTML, a jednocześnie nie chcemy, aby wybrany przez nas do tego celu element HTML posiadał z góry narzucone dodatkowe znaczenie, od którego musiałaby być uzależniona wspomniana zawartość opływającą.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie div

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst opływający

  Przykładowy Kod HTML

  <body>
   <h1>Rzeczowy blog o rzeczach</h1>
  
   <main>
    <article>
     <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
     <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
    </article>
  
    <div class="styl">
     <article>
      <h2>Moje ulubione zwierzę</h2>
      <p>Moim ulubionym zwierzęciem jest lew.</p>
     </article>
  
     <article>
      <h2>Mój ulubiony kwiat</h2>
      <p>Moim ulubionym kwiatem jest róża.</p>
     </article>
    </div>
   </main>
  </body>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "div" jest element "main". Wspomniany element "main" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst opływający, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "main", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "div".

kontekst wewnętrzny
 • zawartość opływająca

  Przykładowy Kod HTML

  <body>
   <h1>Rzeczowy blog o rzeczach</h1>
  
   <main>
    <article>
     <h2>Mój ulubiony owoc</h2>
     <p>Moim ulubionym owocem jest czereśnia.</p>
    </article>
  
    <div class="styl">
     <article>
      <h2>Moje ulubione zwierzę</h2>
      <p>Moim ulubionym zwierzęciem jest lew.</p>
     </article>
  
     <article>
      <h2>Mój ulubiony kwiat</h2>
      <p>Moim ulubionym kwiatem jest róża.</p>
     </article>
    </div>
   </main>
  </body>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "div" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość opływająca, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "article" oraz element "article", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "div".

wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <div> ... </div>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • nigdy
CSS display
 • block

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu div

div {
 display:block;
}

Interpretacja elementu div

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak