Ostatnio edytowany:

head

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu head

Element head reprezentuje część HEAD dokumentu HTML, czyli pierwszą główną część dokumentu HTML. Zazwyczaj w zawartości reprezentowanej przez element head znajdują się elementy HTML reprezentujące informacje metadata o danym dokumencie HTML. Informacje reprezentowane przez elementy HTML występujące w zawartości elementu head z reguły nie są bezpośrednio przeznaczona dla użytkownika, lecz dla różnych mechanizmów, które interpretują oraz przetwarzają kod dokumentu HTML (jednym z tych mechanizmów jest przeglądarka internetowa).

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie head

kategoria ogólna
 • brak
kontekst zewnętrzny
 • jako pierwszy element dziecko elementu html

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <!-- pierwszy element dziecko elementu "html" -->
    <!-- miejsce na pozostały kod części HEAD -->
   </head>
  
   <body>
    <!-- drugi element dziecko elementu "html" -->
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>

  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "head" jest element "html", dla którego wspomniany element "head" jest pierwszym elementem dzieckiem, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "html", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "head".

kontekst wewnętrzny
 • gdy dany element head nie znajduje się w atrybucie srcdoc elementu iframe, kontekstem wewnętrznym musi być zawartość metadata (wymagany przynajmniej jeden element HTML, którym musi być element title)

  Przykładowy Kod HTML

  <!DOCTYPE HTML>
  <html>
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="author" content="Jan Kowalski">
    <title>Darmowy Kurs HTML</title>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "head", który nie znajduje się w atrybucie "srcdoc" elementu "iframe" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość metadata. Ponadto jednym ze wspomnianych elementów HTML należących do kategorii zawartość metadata jest element "title", dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "meta", element "meta" oraz element "title", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "head".

 • gdy dany element head znajduje się w atrybucie srcdoc elementu iframe, kontekstem wewnętrznym może być zawartość metadata

  Przykładowy Kod HTML

  <iframe srcdoc="
  <html>
   <head>
    <meta charset='utf-8'>
    <meta name='author' content='Jan Kowalski'>
    <link href='plik-01.css' rel='stylesheet'>
   </head>
  
   <body>
    <!-- miejsce na pozostały kod części BODY -->
   </body>
  </html>
  "></iframe>

  Kontekstem wewnętrznym przykładowego elementu "head", który znajduje się w atrybucie "srcdoc" elementu "iframe" są wyłącznie elementy HTML, które należą do kategorii zawartość metadata, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst wewnętrzny, czyli element "meta", element "meta" oraz element "link", jest prawidłowym kontekstem wewnętrznym dla elementu "head".

wymagane elementy dzieci
 • jeden element title, lecz tylko jeżeli dany element head nie znajduje się w atrybucie srcdoc elementu iframe
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <head> ... </head>
pominięcie tagu na początku
 • tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli dany element head nie zawiera w swoim kontekście wewnętrznym niczego lub pierwszą rzeczą, którą reprezentuje dany element head jest jakikolwiek element HTML
pominięcie tagu na końcu
 • tag może zostać pominięty, lecz tylko jeżeli bezpośrednio po danym elemencie head nie występuje ciąg znaków w formie białego znaku lub w formie komentarza języka HTML
CSS display
 • none

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu head

head {
 display:none;
}

Interpretacja elementu head

Firefox

tak

Google Chrome

tak

Safari

tak

Opera

tak

Internet Explorer

tak

Edge

tak