table-layout

Za pomocą właściwości table-layout możemy ustalić w jaki sposób przeglądarka internetowa ma ustalić szerokość dla wszystkich komórek tabeli HTML.

Dostępne wartości dla właściwości table-layout
Wartość Opis
fixed określenie równej szerokości dla komórek tabeli HTML
auto określenie nierównej szerokości dla komórek tabeli HTML
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości table-layout
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość table-layout możemy dodać do elementu table.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • auto
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości table-layout
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość table-layout pojawiła się od specyfikacji CSS2

fixed

fixed - dzięki tej wartości zawartość komórek nie będzie miała wpływu na ich szerokość. Przeglądarka internetowa będzie starała się podzielić tabelę HTML na komórki o równych szerokościach.

Wartość fixed będzie działać, jeżeli ustalimy jakąś konkretną szerokość dla naszej tabeli, np. width:100%; czy width:500px;

Przykład
to jest komórka - 1 - tej tabeli komórka - 2 komórka - 3
komórka - 4 komórka - 5 komórka - 6

komórki tabeli HTML, która znajduje się powyżej, mają jednakową szerokość, mimo że mają różną ilość zawartości, ponieważ do elementu table została dodana właściwość table-layout wraz z wartością fixed

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   table {
    table-layout:fixed;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:100%;
    border:1px dashed #000;
   }

   table tbody tr td {
    border:1px dashed #000;
    text-align:center;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <tbody>
    <tr>
     <td>to jest komórka - 1 - tej tabeli</td>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>komórka - 4</td>
     <td>komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>

auto

auto - przeglądarka internetowa nie będzie starała się ustalić jednakowej szerokości dla komórek danej tabeli HTML. Jest to wartość domyślna.

Przykład
to jest komórka - 1 - tej tabeli komórka - 2 komórka - 3
komórka - 4 komórka - 5 komórka - 6

domyślnie szerokość komórek tabeli HTML jest ustalana automatycznie przez przeglądarkę internetową

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   table {
    table-layout:auto;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    width:100%;
    border:1px dashed #000;
   }

   table tbody tr td {
    border:1px dashed #000;
    text-align:center;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <table>
   <tbody>
    <tr>
     <td>to jest komórka - 1 - tej tabeli</td>
     <td>komórka - 2</td>
     <td>komórka - 3</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>komórka - 4</td>
     <td>komórka - 5</td>
     <td>komórka - 6</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

 </body>
</html>