Ostatnio edytowany:

embed

Autor: Virtual Patriot

Przeznaczenie elementu "embed"

Element embed reprezentuje zazwyczaj zasób internetowy, który pochodzi z innej technologii niż technologia HTML oraz który musi zostać obsłużony przez dodatkowy PLUGIN przeglądarki internetowej, np. przez wtyczkę FLASH.

Dodatkowe techniczne informacje o elemencie "embed"

kategoria ogólna
kontekst zewnętrzny
 • element HTML, który tworzy wewnętrzny kontekst wbudowany

  Przykładowy Kod HTML

  <figure>
   <figcaption>Przykładowe wideo</figcaption>
   <embed src="wideo-01.swf">
  </figure>
  Kontekstem zewnętrznym przykładowego elementu "embed" jest element "figure". Wspomniany element "figure" jest jednym z elementów HTML, które tworzą wewnętrzny kontekst wbudowany, dlatego w tej sytuacji wspomniany kontekst zewnętrzny, czyli element "figure", jest prawidłowym kontekstem zewnętrznym dla elementu "embed".
kontekst wewnętrzny
 • brak
wymagane elementy dzieci
 • brak
wymagane atrybuty
 • brak
składnia HTML
 • <embed>
pominięcie tagu na początku
 • nigdy
pominięcie tagu na końcu
 • zawsze
CSS display
 • inline-block (jeżeli zasób internetowy reprezentowany przez dany element embed został poprawnie dołączony do danego dokumentu HTML)
 • inline (jeżeli zasób internetowy reprezentowany przez dany element embed nie został poprawnie dołączony do danego dokumentu HTML)

Dodatkowe domyślne reguły CSS elementu "embed"

/* jeżeli zasób internetowy reprezentowany przez element "embed" został poprawnie dołączony do dokumentu HTML */
embed {
 display:inline-block;
}

Interpretacja elementu "embed"

Firefox
tak
Google Chrome
tak
Safari
tak
Opera
tak
Internet Explorer
tak
Edge
tak

Opis atrybutów elementu "embed"

height

Przeznaczenie atrybutu "height"

Atrybut height wykorzystany wraz z elementem embed określa wartość wysokości, jaką powinien posiadać dany element embed.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "height"

liczba
Należy podać nieujemną liczbę całkowitą.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <embed src="http://webkod.pl/content/html/animacja-01.swf" height="100">

 </body>
</html>

Rezultat

Wartość wysokości przykładowego elementu "embed" wynosi "100" pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "embed" został dodany atrybut "height" wraz z wartością "100"

src

Przeznaczenie atrybutu "src"

Atrybut src wykorzystany wraz z elementem embed określa adres zasobu internetowego, który powinien być reprezentowany przez dany element embed.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "src"

URL
Należy podać niepusty ciąg znaków w formie adresu URL.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <embed src="http://webkod.pl/content/html/animacja-01.swf">

 </body>
</html>

Rezultat

Zasobem internetowym, który powinien być reprezentowany przez przykładowy element "embed" jest zasób internetowy "animacja-01.swf" znajdujący się pod adresem "http://webkod.pl/content/html/animacja-01.swf", dlatego do wspomnianego elementu "embed" został dodany atrybut "src" wraz z wartością "http://webkod.pl/content/html/animacja-01.swf".

type

Przeznaczenie atrybutu "type"

Atrybut type wykorzystany wraz z elementem embed określa informację o typie MIME, jaki posiada zasób internetowy reprezentowany przez dany element embed.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "type"

typ MIME
Należy podać ciąg znaków w formie typu MIME.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <embed src="http://webkod.pl/content/html/animacja-01.swf" type="application/x-shockwave-flash">

 </body>
</html>

Rezultat

Ponieważ do przykładowego elementu "embed" został dodany atrybut "type" wraz z wartością "application/x-shockwave-flash" wspomniany element "embed" reprezentujący zasób internetowy znajdujący się pod adresem "http://webkod.pl/content/html/animacja-01.swf" zawiera dodatkową informację dla przeglądarki internetowej o tym, że typem MIME, jaki posiada wspomniany zasób internetowy jest typ wskazujący na plik typu SWF.

width

Przeznaczenie atrybutu "width"

Atrybut width wykorzystany wraz z elementem embed określa wartość szerokości, jaką powinien posiadać dany element embed.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu "width"

liczba
Należy podać nieujemną liczbę całkowitą.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <embed src="http://webkod.pl/content/html/animacja-01.swf" width="150">

 </body>
</html>

Rezultat

Wartość szerokości przykładowego elementu "embed" wynosi "150" pikseli, ponieważ do wspomnianego elementu "embed" został dodany atrybut "width" wraz z wartością "150".

inne

Przeznaczenie atrybutu

Możemy podać nazwę oraz wartość każdego innego atrybutu, który jest przeznaczony do kontrolowania działania zasobu internetowego reprezentowanego przez dany element embed. Element "embed" nie powinien posiadać atrybutów o następujących nazwach: "name", "align", "hspace", "vspace", ponieważ wymienione nazwy atrybutów istnieją we wcześniejszej wersji języka HTML, lecz nie w wersji HTML5.

Wartość Domyślna

 • Brak wartości domyślnej.

Wartości atrybutu

ciąg znaków
Należy podać ciąg znaków, który chcemy aby został wykorzystany przez przeglądarkę internetową do określenia interesującej nas wartości.

Przykładowy Kod HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs HTML</title>
 </head>
 <body>

  <embed src="http://webkod.pl/content/html/animacja-01.swf" width="400" bgcolor="#FDD700">

 </body>
</html>

Rezultat

Zasób internetowy reprezentowany przez przykładowy element "embed" posiada nowy kolor tła, ponieważ do wspomnianego elementu "embed" został dodany atrybut "bgcolor" wraz z wartością "#FDD700".