background

Za pomocą właściwości background możemy jednocześnie użyć kilku wartości opisujących właściwości tła dla danego elementu HTML, dzięki czemu nasz kod stanie się nieco krótszy.

Dostępne wartości dla właściwości background
Wartość Opis
wzór wartości tła określenie wyglądu tła elementu za pomocą wzoru
kilka teł określenie kilku teł elementu
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości background
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość background możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie brak
wartość inherit jest
wartości domyślne
 • takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość background
 • Możliwe wyjątki: takie jakie mają poszczególne właściwości CSS, które tworzą właściwość background
animowanie tak, lecz tylko te wartości właściwości CSS należących do grupy background, które mogą być animowane
Interpretacja właściwości background
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak W przeglądarce Internet Explorer w wersji wcześniejszej niż 9 możesz wyświetlić tylko jeden obrazek w tle danego elementu i nadać mu klika właściwości (nie należących do specyfikacji CSS3).
Właściwość background pojawiła się od specyfikacji CSS1

wzór wartości tła

wzór wartości tła - do określenia kilku cech tła możemy wykorzystać kilka wartości, które zostały opisane poniżej. Każdą wartość oddzielamy od siebie spacją. Ponadto gdy podamy tylko jedną wartość z końcówką box, np. border-box, to będzie ona oznaczała zarówno wartość dla właściwości background-origin, jak i wartość dla właściwości background-clip. Natomiast wartość /size wymaga ukośnika, np. /50% 25%, dzięki czemu przeglądarka internetowa może ją odróżnić od wartości 50% 25%, które w tym wypadku będą określały właściwość background-position.

| color | image | position | /size | repeat | attachment | origin | clip |
color - określa kolor tła elementu HTML, czyli właściwość background-color.
image - określa tło obrazkowe elementu HTML, czyli właściwość background-image.
position - określa pozycję tła obrazkowego elementu HTML, czyli właściwość background-position.
/size - określa rozmiar tła obrazkowego elementu HTML, czyli właściwość background-size.
repeat - określa styl powtarzania tła obrazkowego elementu HTML, czyli właściwość background-repeat.
attachment - określa zachowanie się tła obrazkowego elementu HTML w momencie przewijania zawartości elementu HTML, czyli właściwość background-attachment.
origin - określa pozycję początkową nie powtarzającego się tła elementu HTML, czyli właściwość background-origin.
clip - określa obszar, w którym tło elementu HTML ma zostać odpowiednio przycięte, czyli właściwość background-clip.
Według wzoru podanego powyżej należy podawać kolejne wartości dla właściwości background. Gdy pominiemy niektóre wartości to w ich miejsce zostaną dodane wartości domyślne należące do danej właściwości CSS.
/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 background:white url('/img/obrazek.png') center top /50% 75% no-repeat scroll padding-box content-box;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 background-color:white;
 background-image:url('/img/obrazek.png');
 background-position:center top;
 background-size:50% 75%;
 background-repeat:no-repeat;
 background-attachment:scroll;
 background-origin:padding-box;
 background-clip:content-box;
}
Przykład
tło w tym elemencie div posiada kilka cech wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background wraz z następującymi wartościami: #EEE url('http://webkod.pl/img/obrazek.png') top right no-repeat
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background:#EEE url('http://webkod.pl/img/obrazek.png') top right no-repeat;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   tło w tym elemencie div posiada kilka cech wyglądu, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background wraz z następującymi wartościami: #EEE url('http://webkod.pl/img/obrazek.png') top right no-repeat
  </div>

 </body>
</html>

kilka teł

kilka teł - możemy umieścić więcej obrazków w tle danego elementu HTML razem z wartościami opisującymi ich właściwości, jednak każdą taką grupę wartości należy oddzielić przecinkiem.

Najbardziej z wierzchu będzie znajdował się ten obrazek, który określimy w pierwszej grupie wartości.

Jeżeli chcemy nadać dla elementu jakiś kolor tła, to tą wartość podajemy tylko raz w wartościach opisujących ostatni obrazek.

/* Reguły przedstawione poniżej są sobie równoznaczne */

/* Reguła - 1 */
div {
 background:url('/img/obrazek.png') top right no-repeat,
       #EEE url('/img/wyroznik.png') bottom left repeat-x;
}

/* Reguła - 2 */
div {
 background-color:transparent, #EEE;
 background-image:url('/img/obrazek.png'), url('/img/wyroznik.png');
 background-position:top right, bottom left;
 background-repeat:no-repeat, repeat-x;
}
Przykład
w tle tego elementu div zostały umieszczone dwa obrazki i każdy z nich posiada swoje indywidualne właściwości, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background wraz z następującymi wartościami: url('/img/obrazek.png') top right no-repeat, #EEE url('/img/wyroznik.png') bottom left repeat-x
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   div {
    background:url('http://webkod.pl/img/obrazek.png') top right no-repeat, #EEE url('http://webkod.pl/img/obrazek2.png') bottom left repeat-x;
    padding:15px;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div>
   w tle tego elementu div zostały umieszczone dwa obrazki i każdy z nich posiada swoje indywidualne właściwości, ponieważ do wspomnianego elementu div została dodana właściwość background wraz z następującymi wartościami: url('/img/obrazek.png') top right no-repeat, #EEE url('/img/wyroznik.png') bottom left repeat-x
  </div>

 </body>
</html>