user-select

Za pomocą właściwości user-select możemy między innymi sprawić, aby użytkownik nie mógł zaznaczyć treści danego elementu HTML. Właściwość tą bardziej należy traktować jako ciekawostkę niż jako skuteczny sposób na zabezpieczenie przed kopiowaniem treści.

Dostępne wartości dla właściwości user-select
Wartość Opis
none zaznaczenie i kopiowanie całej treści danego elementu stanie się niemożliwe
all zaznaczenie i kopiowanie całej treści danego elementu stanie się możliwe, lecz tylko całej treści Interpretuje tylko Firefox
text zaznaczenie i kopiowanie całej treści danego elementu stanie się możliwe
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości user-select
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość user-select możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
 • text
 • Możliwe wyjątki: brak
animowanie nie
Interpretacja właściwości user-select
Przeglądarki Interpretacja
Firefox
-moz-
tak
Google Chrome
-webkit-
tak Nie interpretuje wartości all
Safari
-webkit-
tak Nie interpretuje wartości all
Opera
-webkit-
tak Nie interpretuje wartości all
Internet Explorer 10+
-ms-
tak, lecz od wersji 10 Nie interpretuje wartości all
Właściwość user-select nie należy do żadnej specyfikacji

none

none - uniemożliwia zaznaczenie i kopiowanie całej treści danego elementu HTML. Zaznaczenie treści nadal jest możliwe, jeżeli nasze zaznaczenie rozpoczniemy na zewnątrz elementu HTML, jednak kopiowanie treści za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+C nadal będzie niemożliwe.

Przykład
nie możesz zaznaczyć tekstu w tym elemencie p, a nawet jeżeli Ci się to uda, to nie możesz skopiować treści danego elementu HTML poprzez kombinację klawiszy CTRL+C, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość user-select wraz z wartością none
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    user-select:none;
    -moz-user-select:none; /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -webkit-user-select:none; /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera */
    -ms-user-select:none; /* zapis dla przeglądarki Internet Explorer */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   nie możesz zaznaczyć tekstu w tym elemencie p, a nawet jeżeli Ci się to uda, to nie możesz skopiować treści danego elementu HTML poprzez kombinację klawiszy CTRL+C, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość user-select wraz z wartością none
  </p>

 </body>
</html>

all

all - umożliwia kopiowanie i zaznaczenie treści danego elementu HTML, lecz tylko całej treści.

Przykład
możesz zaznaczyć i skopiować tylko całą treść tego elementu p, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość user-select wraz z wartością all
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
    user-select:all;
    -moz-user-select:all; /* zapis dla przeglądarki Firefox */
    -webkit-user-select:all; /* zapis dla przeglądarki Google Chrome, Safari, Opera */
    -ms-user-select:all; /* zapis dla przeglądarki Internet Explorer */
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   możesz zaznaczyć i skopiować tylko całą treść tego elementu p, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość user-select wraz z wartością all
  </p>

 </body>
</html>

text

text - umożliwia w dowolny sposób zaznaczanie i kopiowanie treści z danego elementu HTML. Jest to wartość domyślna.

Przykład
domyślnie możesz skopiować i zaznaczyć każdą część treści w elemencie HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie możesz skopiować i zaznaczyć każdą część treści w elemencie HTML
  </p>

 </body>
</html>