font-weight

Za pomocą właściwości font-weight możemy określić grubość czcionki tekstu w danym elemencie HTML.

Dostępne wartości dla właściwości font-weight
Wartość Opis
bold pogrubienie czcionki
lighter czcionka "chudsza" niż czcionka elementu rodzica
bolder czcionka "grubsza" niż czcionka elementu rodzica
skala określenie grubości czcionki za pomocą skali
normal domyślna grubość czcionki
Dodatkowe techniczne informacje o właściwości font-weight
Informacja Adnotacja
przeznaczenie Właściwość font-weight możemy dodać do każdego elementu HTML.
dziedziczenie jest
wartość inherit jest
wartość domyślna
animowanie tak
Interpretacja właściwości font-weight
Przeglądarki Interpretacja
Firefox tak
Google Chrome tak
Safari tak
Opera tak
Internet Explorer tak
Właściwość font-weight pojawiła się od specyfikacji CSS1

bold

bold - czcionka tekstu zostanie pogrubiona.

Przykład
czcionka tekstu w tym elemencie p została pogrubiona, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-weight wraz z wartością bold
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    font-weight:bold;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   czcionka tekstu w tym elemencie p została pogrubiona, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-weight wraz z wartością bold
  </p>

 </body>
</html>

lighter

lighter - czcionka tekstu w danym elemencie będzie "chudsza" niż jest to zdefiniowane w elemencie, który jest jego rodzicem.

Przykład

czcionka tekstu w tym elemencie p została pogrubiona, ponieważ wspomniany element p dziedziczy tą właściwość od swojego elementu rodzica, czyli w tym wypadku od elementu div

czcionka tekstu w tym elemencie p jest chudsza niż czcionka tekstu elementu rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-weight wraz z wartością lighter

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div style="font-weight:bold;">
   <p>czcionka tekstu w tym elemencie p została pogrubiona, ponieważ wspomniany element p dziedziczy tą właściwość od swojego elementu rodzica, czyli w tym wypadku od elementu div</p>
   <p style="font-weight:lighter;">czcionka tekstu w tym elemencie p jest chudsza niż czcionka tekstu elementu rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-weight wraz z wartością lighter</p>
  </div>

 </body>
</html>

bolder

bolder - czcionka tekstu w danym elemencie będzie "grubsza" niż jest to zdefiniowane w elemencie, który jest jego rodzicem.

Przykład

czcionka tekstu w tym elemencie p posiada domyślną grubość

czcionka tekstu w tym elemencie p jest grubsza niż czcionka tekstu elementu rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-weight wraz z wartością bolder

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.6em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <div style="font-weight:normal;">
   <p>czcionka tekstu w tym elemencie p posiada domyślną grubość</p>
   <p style="font-weight:bolder;">czcionka tekstu w tym elemencie p jest grubsza niż czcionka tekstu elementu rodzica, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-weight wraz z wartością bolder</p>
  </div>

 </body>
</html>

skala

skala - do określenia grubości czcionki tekstu możemy posłużyć się również dziewięciostopniową skalą, jednak nie każdy typ czcionki posiada wszystkie stopnie. Pierwszy stopień to wartość 100, drugi stopień to wartość 200 itd.

Dziewięciostopniowa skala grubości czcionki Arial
pierwszy stopień grubości - 100
drugi stopień grubości - 200
trzeci stopień grubości - 300
czwarty stopień grubości - 400
piąty stopień grubości - 500
szósty stopień grubości - 600
siódmy stopień grubości - 700
ósmy stopień grubości - 800
dziewiąty stopień grubości - 900
Przykład
czcionka tekstu w tym elemencie p ma najwyższy stopień grubości, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-weight wraz z wartością 900
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    font-weight:900;
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   czcionka tekstu w tym elemencie p ma najwyższy stopień grubości, ponieważ do wspomnianego elementu p została dodana właściwość font-weight wraz z wartością 900
  </p>

 </body>
</html>

normal

normal - jest to domyślna wartość, która określa grubość czcionki tekstu. Możemy ją również użyć do usunięcia istniejącego pogrubienia z czcionki tekstu.

Przykład
domyślnie czcionka tekstu umieszczonego w elemencie HTML nie jest pogrubiona
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Darmowy Kurs CSS</title>

  <style>
   body {
    font-family:Helvetica, sans-serif;
    font-size:1.3em;
   }

   p {
    padding:15px;
    background-color:#DFF;
   }
  </style>
 </head>

 <body>

  <p>
   domyślnie czcionka tekstu umieszczonego w elemencie HTML nie jest pogrubiona
  </p>

 </body>
</html>